Společnost AVE CZ, která pro město tuto službu zajišťuje, to potvrzuje na svých internetových stránkách.

„Společnost AVE svezla v 1. pololetí roku 1200 tun objemného odpadu, což tvořilo 86 procent předpokládaného ročního objemu. Současná ekonomická situace bohužel neumožňuje navýšení rozpočtu pro zajištění této činnosti,“ sdělila náměstkyně primátora Zuzana Kailová, která má odpadové hospodářství města na starost.

Nečekané navýšení objemu odpadu vysvětluje Kailová jednoduše. „Občané si za to mohou sami. Nerespektovali určení místa a doby svozu. Potom nás urgovali, abychom to uklidili. Svoz byl tím pádem ohromný a nelegální.“

Řešení problému, co s objemným odpadem, nechává město na občanech města, jakožto na vinících celé situace. K čemu to však povede?

„Lidi natahají ty krámy k popelnici a nechají to svému osudu, jak to třeba řeší u nás na sídlišti,“ rozčiloval se František Černovský, obyvatel Skřivánku.

Podobný názor zazněl i od Hany Fabiánová ze Severní Terasy. „Svozy jsou důležité, protože občané pak začnou dávat odpad kdykoli a kamkoli. A daleko víc tím znečistí životní prostředí. Budou se tvořit černé skládky a bude to horší,“ uvedla Fabiánová.

Odvézt věc větších rozměrů vyžaduje dostatečně prostorný automobil, který nevlastní každý.

Pokud byste chtěli nechat například starou televizi stát u popelnice, tak je vaše jednání v rozporu s vyhláškou města o odpadech a může být finančně postižitelné.

„Když hlídky městské policie při svých pravidelných pochůzkách přistihnou občana, kterak odkládá odpad mimo prostor k tomu určený, je dotyčný vyzván k nápravě za zábor veřejného prostoru.

Může mu být uložena pokuta do 1000 korun. Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku,“ sdělila Deníku Jitka Koutná, tisková mluvčí Městské policie v Ústí nad Labem.

Zuzana Kailová k tomu navrhuje, aby na tyto přestupky upozorňovali sami občané ve vlastním zájmu. „Lidé by si to měli ohlídat, zapisovat SPZ a dávat nám avizo.“

V současné době je nejistý i jarní svoz. „O úsporných opatřeních kvůli ekonomické krizi je zatím předčasné hovořit, tato jednání se povedou následující dva měsíce,“ řekla Zuzana Kailová.

Občan města František Černovský nabízí možnost úspor ihned.

„Jestli město bude chtít být pěkné, tak budou muset odvážet, i když nemají peníze.

Ať je najdou! Ať dávají méně na hokej! Pětatřicet milionů korun na hokej, který stejně nestojí za nic, je podle mne zbytečné dávat,“ rozhazoval rukama Černovský.

Momentálně lidem zůstávají zdarma k dispozici sběrné dvory. Ty jsou však na celé krajské město pouze dva, a to ve Všebořicích a v Krásném Březně. AVE, která tyto dvory provozuje, se snaží vyjít lidem v této věci vstříc.

„Bohužel v tuto chvíli jsou pouze dva. Chápu, že některým lidem to nemůže vyhovovat. Bydlí například na takovém místě v Ústí nad Labem, kdy ani jeden z těchto dvorů není v přijatelné vzdálenosti. Nabízíme jim alespoň dlouhou otevírací dobu, až do 18 hodin. V sobotu dopoledne je také možné k nám ten odpad přivézt a zdarma ho odevzdat,“ uvádí David Kouba.

ZPRACOVALA Kateřina Drozdová