„V tuto chvíli v samotném Foru dělají úpravy už jen naši nájemci,“ uvedl Hoffmann.

„My jsme již práce na stavbě ukončili. Pouze společně s městem dokončujeme sadové úpravy mezi Forem a obchodním domem Labe, kde chceme vybudovat pěší zónu,“ pokračoval dál.

„Samozřejmě také opravujeme technikou poškozené chodníky a komunikace, jak to přikazuje zákon.“ Na leteckém snímku je patrné, že tu přibudou parkovací místa, celkem 636. Forum otevře brány o týden dříve - 12. listopadu

Přičemž v podzemí jich bude 170, zbývající připadnou na dvě úrovně střešních parkovišť. O ceně za parkovací místo na hodinu podle Hoffmanna stále ještě není rozhodnuto.

Stavba by ještě měla být celá ozeleněna stromky a keři. Otvírat Forum budou 12. listopadu.

Forum je již dostavěno
Forum je již dostavěno