V této souvislosti bude od 5. října do 8. listopadu uzavřena pro veškerý provoz ulice U Kostela v úseku Bílinská - Klášterní, kde bude probíhat výměna vrchní konstrukce komunikace.

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Revoluční – Mírové náměstí – Hrnčířská.

Zásobování přilehlých objektů a vjezd na parkoviště Komerční banky bude probíhat ulicí Bílinská.

Parkoviště v ulici U Kostela zůstane po dobu provádění prací v provozu, příjezd bude umožněn ulicí Klášterní, výjezd bude realizován do ulice Vojtěšská (popř. Hradiště) a kolem nádraží.

Vzhledem k dopravní situaci v centru města, kdy dochází k dokončování několika staveb najednou, proto Magistrám města Ústí nad Labem žádá řidiče, aby se, pokud nemusí do centra, této lokalitě vyhnuli a použili alternativní trasy mimo vlastní centrum města.

Uzavírka ulice U Kostela