„Konečně,“ komentuje toto rozhodnutí ředitel neštěmického stavebně bytového družstva Družba a předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti Karel Jedlička.

Co znamená „konečně?“ Vždyť i dříve byly dotace na sociální bydlení.

Sice ano, ale polovičatě. Podle našich odhadů chybí na Ústecku zhruba tisíc sociálních bytů. V ústecké aglomeraci je zhruba sto tisíc osob, z toho několik tisíc lidí je v těžké sociální situaci, která jim nedovoluje najít si přiměřené bydlení.

Kdo jsou sociálně slabí?
Lidé delší dobu závislí na sociálních dávkách v hmotné nouzi, lidé, kteří ač pracují, mají velmi malý čistý příjem a lidé s dalšími sociálními problémy, kdy vlivem několika faktorů, třeba ovdovění, ve spojení s invaliditou a podobně.

Jak to bylo s dotacemi do dnešní doby?
Do roku 2007 byly dotace poskytovány pouze obcím a městům. Zájem o tyto stavby ale byl malý, protože dotace neřešily finanční pokrytí celé stavby. Musely přidat i obce. Kromě toho sociální cítění vedení obcí, tedy i měst, nebývá většinou na příliš velké úrovni. Je to vidět z toho, že se města zbavovala doslova plošně bytového fondu. Pokud nešlo o příliš vábné domy, jako třeba v panelových sídlištích, prodali je zastupitelé za víceméně symbolickou cenu obyvatelům bytů, další bytové domy prodávali soukromým společnostem, které chtějí na nájmu především vydělat. Náhle obce ztratily možnost některé domy určit jako domy se sociálními byty.

Jak to bude dál?
Na novostavbu dotace bude 6500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 korun. U stavebních úprav a rekonstrukcí bude dotace 5500 Kč/m2, maximálně 420 000 korun na byt.

Pochybuji, že se budou investoři hrnout. Vždyť z toho neplyne pro provozovatele vlastně žádný zisk.

Bohužel, je to přesně tak. Proto v EU se radnice měst spojovaly s bytovými družstvy na výstavbě sociálních bytů. Obhospodařovala je bytová družstva, která pracují na neziskovém principu. Pokud u nás v Neštěmicích nebo kdekoliv v Ústí či jinde v bytovém družstvu platí obyvatelé takzvaný nájem, platí na údržbu bytového fondu a na spotřebované energie. Nevytváří se žádný zisk. Nikdo si za jejich peníze nekoupí k Vánocům mercedes.

Čili nejjednodušší cestou je spolupráce města s bytovými družstvy?
V EU to tak funguje. Spravujeme převážně panelové domy, máme proto s touto problematiku zkušenost. Pikantní je, že jistým způsobem bytová družstva zastupují stát a obce v sociální politice již nyní. Pro některé lidi jsou panelové domy s nižším nájemným než v jiných lokalitách jediným východiskem, protože mají stěží na nájem. Platby v družstevních bytech jsou a budou vždy nižší než v bytech soukromých majitelů.

Jaké byty by se měly stavět?
Malometrážní. Využili by je i mladí manželé. I ti jsou na začátku společného života na pokraji sociální potřebnosti, než si postupně získají nějaké postavení a pevnější zázemí. Jenom pětina mladých si může opatřit vlastní bydlení a má na fešácký nájem v luxusnějším domě.

Proč tato iniciativa přišla právě teď?
Protože do lodi již zatéká ze všech stran. Pokud nebude sociální bydlení, zoufalí lidé se stanou časovanou bombou. Proto budou dotace, i když musí vláda šetřit, kde se dá.

Je pravda, že dosud vlády problém házely za hlavu?

Je s podivem, že za dlouhé vlády sociální demokracie, která má sociální aktivity v názvu, nebyla vypracována potřebná legislativa. Vláda sice podepsala v rámci EU závazky v této oblasti, nemůže je ale realizovat. Nemá prováděcí předpisy a zákony k ovlivňování obcí. Nemáme ani zákon, který by stanovil přesnou roli veřejné správy na všech úrovních v sociálním bydlení. Každá obec řeší sociální bydlení po svém, většinou nijak. Přitom ve Vídni je postaveno ročně na 7000 bytů pro sociální účely.

Takže, co dál?
Na tahu jsou obce. Mohou dát finanční základ, přijdou dotace od státu. Pokud budou za správce domů vybrána bytová družstva, je řada možností, jak se podílet v menší míře na částečném spolufinacování a potom na dlouholeté správě domů. Jisté je jenom, že v Ústí je takových bytů potřeba ihned asi tisícovka a v každém regionu ČR by sociální byty měly představovat nejméně 15 % bytového fondu, ale spíše 18 %, a ve velkých aglomeracích až 20 % bytů. To jsou zkušenosti od kapitalistů ze západních zemí EU a z jejich bytových družstev. Předsudky, že bytová družstva jsou pohrobkem socialismu, jsou hloupé. Na západ od našich hranic to na radnicích měst zastupitelé vědí.

PRO ZAJÍMAVOST

Sociálních bytů je málo