Uvádí to zápis Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Manželku jednoho z chlumeckých zastupitelů, která si nepřála být jmenována, nastalá situace nepřekvapuje. „Je to smutné, ale čekali jsme to. Vývoj v obci k tomu delší dobu směřoval,“ řekla včera Ústeckému deníku.

Ovšem Viera Jirásková, která provozuje v budově obecního úřadu lékárnu, překvapená byla. „Jsem naprosto šokovaná. To snad musí být nějaký vtip,“ reagovala.

Ticho po pěšině

Starosta Chlumce Roman Hanusch se k záležitosti nevyjádřil. „Ani on, ani místostarosta Říha se dnes v úřadu neobjevili,“ sdělili na sekretariátu obecního úřadu. Hanusch celý pátek nezvedal telefony, nereagoval ani písemně na textovou zprávu.

Exekuce na majetek může být nařízena v případě, že obec dobrovolně nezaplatila oprávněnou finanční pohledávku. Nyní s tímto majetkem nemůže obec nakládat (prodat, zastavit atd.). Pokud ani pak obec pohledávku nezaplatí, může dát exekutor majetek do dražby.

Sdílný nebyl ani mělnický soudní exekutor Roman Chaloupka, který je pověřen provedeném exekuce na majetek Chlumce. „Ze zákona vám k tomu nemohu nic říci,“ telefonicky sdělil.

„Je to pro mě naprostá novinka,“ překvapeně komentovala situaci zastupitelka Chlumce Eva Koupilová. Starostovi ale plně důvěřuje. „Věřím, že se celá záležitost vysvětlí a on celou věc vyřeší.“ Ona sama si nedokáže představit, že k exekuci dojde.

Jednou ze spekulací, proč k exekuci došlo, jsou nevyjasněné machinace s financováním stavebních prací na nových bytech, které mají v Chlumci vyrůst.
Řízení bylo zahájeno již 11. září. Vyplývá to z evidence katastru nemovitostí, který je dostupný na internetu.

„Schůze zastupitelstva by se měla konat toto pondělí. Doufám, že exekuční řízení bude jedním z bodů jejího programu,“ řekla Koupilová.

Řízení se netýká pouze budovy chlumeckého obecního úřadu, ale i například dvou panelových domů v Neštěmicích, které chlumecká obec odkoupila od Tonasa. Informovala tak starostka Neštěmic Liana Wagnerová.

Exekuce se vztahuje i na chlumeckou základní a mateřskou školu. Jedna z pedagožek zastupující nepřítomné vedoucí činitele ZŠ Marie Krušinová řekla, že o exekuci slyší poprvé. „Není to ale naše starost. My se zde věnujeme dětem,“ namítla.

Kdo nařídil exekuci, není jasné.

O exekuci nerozhodl ani okresní, ani krajský soud v Ústí. Nařízení mohl vydat jakýkoliv okresní soud v České republice.

„Vypadá to, že obec dobrovolně neplatila, proto byla nařízena exekuce a je obstaven majetek obce,“ vyjádřil se k případu děčínský advokát Narcis Tomášek.

To, že je v současnosti vedeno exekuční řízení, však ještě neznamená, že exekutoři začnou hned zabavovat majetek.

„Tyto dvě věci spolu vůbec nesouvisí. Liší se to případ od případu,“ potvrzuje ředitelka ústeckého katastrální úřadu Helena Mlejnecká.

ZPRACOVAL Ondřej Kůs