Jejím cílem má být podle náměstka primátora Jana Řeřichy přeměna Městských sadů na moderní městský park.

„Tedy aktivní rekreační prostor s novou, dnešní době odpovídající strukturou, přitažlivou nejen pro starší, ale i mladší generaci,“ řekl.

Omlazení parku bude provedeno ve dvou etapách. První zahrnuje přípravné práce, tedy demolice zpevněných ploch, demontáž mobiliáře, pěstební opatření a kácení vybraných dřevin. Začne již tento měsíc a potrvá do konce listopadu.

Druhá etapa úprav zahrnuje vlastní revitalizaci. A sice položení sítí technické infrastruktury, výstavbu komunikací, vybudování lávky a jezírka, kašen nebo instalací herních prvků. Začít by měla už letos, 1. prosince, ukončena bude pak v září 2010.

Ústí již také rozhodlo, kdo tuto zakázku uskuteční. Bylo totiž rozhodnuto o vítězi výběrového řízení. To včera potvrdil ústecký mluvčí Milan Knotek.

„Revitalizaci Městských sadů provede ústecká společnost SKD Průmstav – stavby. Rada města ji tuto zakázku přidělila poté, co vzala na vědomí umístění uchazečů ve veřejné soutěži,“ uvedl k tomu.

„Vítězná společnost nabídla nejnižší cenu, celkem 77,2 milionu korun včetně DPH.“ Do veřejné soutěže pak podalo žádost 15 zájemců.

Součástí projektu je úplná rekonstrukce cest, ty jsou vedeny přibližně v trasách současných, avšak část bude vedena nově. Některé budou doplněny o pás s mlatovým povrchem, určeným právě pro kondiční běh.

Ve spodní části parku jsou také navrženy cesty pro bruslaře a skateboarding. Jižní část parku s kruhovým prostorem, vodotryskem a letní scénou doplní dětské hřiště. Centrem severní části pak bude jezírko doplněné přechodem z kamenů. Kolem budou vysázeny vodní rostliny, sloužící k přečištění vody.

„Do nejnižší části parku budou situovány dětské prvky, jako například houpačky, skluzavky a prvky pro cvičení. Park oživí velké množství laviček,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Opravy zasáhnou jeviště i veřejné toalety. Určitým jednotícím prvkem úprav parku pak mají být malé fontány. Revitalizace dál počítá se zřízením tří nových vstupů do parku. Z křižovatky Palachova a Sadová v severní části, z Šaldovy ulice přechodem přes potrubí parovodu a z Masarykovy ulice směrem na lávku před zářezem Klíšského potoka.

Součástí stavby je ovšem i vykácení některých dřevin i odborný prořez stromů a také výrazné omezení keřových porostů, za ně pak mají přibýt nové stromy a keře.