Devět ústeckých strážníků složilo úspěšně závěrečné zkoušky, desátý neuspěl. Přijeli z kurzu v Mělníku a oslavili, že se stali plnohodnotnými strážníky.

Druhý den ráno přišli do práce, aby se dozvěděli, kde budou sloužit. Místo toho dostali výpověď. Protože jsou ve tříměsíční zkušební lhůtě, skončí u městské policie právě dnes. Byli tedy strážníky pouhých 19 hodin.

„Napsal jsem primátoru Kubatovi mail, kde jsem se ho ptal, proč jsem v novinách četl, že se nebude z městské policie propouštět a přitom musí odejít strážníci, jejichž výcvik stál daňové poplatníky 250 000 Kč. Je to divné, že jeden den úspěšně složili zkoušky na policejní akademii před komisí, a druhý den obdrželi výpověď, kterou vlastnoručně podepsal primátor,“ uvedl jeden z čerstvých adeptů strážnického kurzu, Pavel Frejlach.

„To bylo špatně pochopeno. Mluvil jsem předtím o tom, že otázka propouštění strážníků bude zcela jasná po přijetí rozpočtu na další rok. Současné změny v počtu strážníků jsou průběžné,“ uvedl primátor Jan Kubata.

Pracovníci magistrátu hovoří o propuštění až třiceti úředníků a dvaceti strážníků. Jisté již má být propuštění minimálně dvaceti pracovníků magistrátu.Ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule uvedl, že předběžně v rámci přípravy rozpočtu je počítáno s dvaceti lidmi, z toho se sedmnácti strážníky a třemi administrativními pracovníky.

„Skutečně ještě není s naprostou jistotou jisté, jak velké budou změny. Minulý týden byli zaměstnanci městské policie seznámeni s přípravou rozpočtu na rok 2010, kdy bude muset dojít k úsporám ve výši 17,5%, což v praxi bude znamenat možné snížení stavu až o 20 zaměstnanců.

Bakule dodal, že bohužel ve zkušební lhůtě skončil pracovní poměr osmi novopečeným strážníkům, kteří se právě vrátili z kurzu v Mělníku.

Pokud by se tak nestalo, znamenalo by to při snižování stavu vyplacení čtyřnásobku hrubé měsíční mzdy, což by činilo asi 500 tisíc korun.

Další dva absolventi kurzu již měli pracovní poměr na dobu neurčitou, proto zůstávají. Ale jeden z nich zkoušky neudělal a připravuje se na opravný termín tak, jak mu umožňuje zákon.

Řeč milionů

Na hrubých mzdách letos ústecká městská policie vyplatí 65 milionů a 10 milionů na provozních nákladech. V průměru má strážník letos za celý rok 375 000 korun hrubého (včetně přesčasových hodin) a 55 000 připadá na materiální náklady na strážníka, uvedl Bakule.

Na otázku, zda snížení počtu strážníků neovlivní bezpečnostní situaci ve městě, Bakule řekl, že úsporná opatření budou takového charakteru, aby činnost městské policie byla v co největší míře zachována jako doposud. V současnosti má město 174 zaměstnanců městské policie, z toho 8 v administrativě.

„Obecně řečeno, na některých základnách ubude po jedné hlídce, ale to je jenom obecná úvaha. Uvidíme, jak dopadne rozpočet a jak zanalyzujeme situaci v lokalitách. Zatím víme, že v rozpočtu na rok 2010 by mělo dojít k úsporám na mzdové prostředky o 15 % méně a celkově na veškeré výdaje mínus 17,5 %,“ zdůraznil Bakule.

Dodal, že strážníkům, kteří skončili ve zkušební době, byla snaha z vedení městské policie zajistit místa u jiných městských policií.

Seženou práci?

Naději na přijetí mají tři čerství absolventi kurzu v Teplicích. To nám potvrdil i ředitel teplické policie Michal Chrdle. Ten uvedl, že má městská policie 77 strážníků a 3 administrativní pracovníky a ve výběrovém řízení má od předvčerejška trojici absolventů z Ústí. Přijímá také pražská městská policie.