Odvolání bylo zamítnuto. Navíc firmě hrozí několikamilionová pokuta od České inspekce životního prostředí.

„V dnešní poště jsme měli rozhodnutí krajského úřadu ve věci odvolání proti rozhodnutí trmického úřadu z léta letošního roku. Krajský úřad nám dal za pravdu a společnosti PLP a.s. nebyl prodloužen zkušební provoz, o který žádala,“ řekla starostka Trmic Jana Oubrechtová.

Společnosti PLP a.s. končí dnes platné povolení ke zkušebnímu provozu lihovaru.Průmyslovému lihovaru Trmice hrozí sedmimilionová pokuta

„Rozhodnutí krajského úřadu o dalším zkušebním provozu bereme na vědomí. Vyčkáme na výsledky v dalších řízeních,“ řekl ředitel trmického lihovaru Pavel Nohava. Mluvčí společnosti PLP Milan Křivohlavý nechtěl v tuto chvíli sdělit, zda lihovar výrobu skutečně zastaví.

PLP má v současnosti podánu žádost o kolaudaci a možnost trvalého provozu u litvínovského stavebního úřadu, kam se věc dostala poté, co krajský úřad odebral rozhodování z Trmic kvůli možné podjatosti.

VIDEO, FOTO: Zápach z průmyslového lihovaru vyvolává astmatické potíže

„Úřad bude postupovat podle zákona a rozhodne o případné kolaudaci do 23. listopadu,“ uvedla mluvčí litvínovského obecního úřadu Eva Maříková.

Tento týden také zahájil oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se společností PLP a.s. správní řízení o uložení pokuty za provozování zařízení v rozporu s platným integrovaným povolením.

Za tento správní delikt společnosti hrozí pokuta až sedm milionů korun.Starostka: Vadí nám silný obtěžující zápach

„Společnost PLP a.s. se měla správního deliktu dopustit tím, že jako provozovatel zařízení průmyslový lihovar Trmice provozovala toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje,“ uvedla Jana Moravcová, ředitelka oblastního inspektorátu (ČIŽP).

Provozováním trmického lihovaru mělo dojít k porušení hned dvou podmínek integrovaného povolení.

Z technologie výroby bioetanolu jsou do ovzduší emitovány pachově postižitelné látky, které obtěžují okolní obyvatelstvo. Další porušenou podmínkou je, že v průběhu let 2008 a 2009 byly opakovaně nedovoleně překročeny nejvyšší stanovené přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných z lihovaru do kanalizace.

Limity jsou stanoveny v Kanalizačním řádu pro jednotný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod v Neštěmicích.