František Erbert z Teplic patří k lidem, kteří nedokáží myslet jen na sebe. Dokázal to už mnohokrát.

Ať už to byly například aukce obrazů, kde výtěžek putoval k dětem z dětského domova v Tuchlově, stejně jako 27 tisíc, které mířily na stejné místo z aukce kravat a šál významných osobností politického, společenského a kulturního života.

Tu v roce 2000 uspořádal v Krušnohorském Maskaronu v Teplicích. Vše podniká ve svém volném čase a se zapojením celé rodiny.

Nyní přichází František Erbert s dalším nápadem – výstavou autogramů významných českých osobností dneška z oblasti vědy, umění, techniky, filosofie a sportu. Vernisáž výstavy se uskuteční 22. října ve 14 hodin v univerzitní kapli v areálu Kampusu UJEP v Ústí nad Labem. Úvodního slova se ujala rektorka univerzity Iva Ritschelová.

Autogramy získával pět let a má jich zatím kolem 120. A co ho k nápadu vedlo? „Říkal jsem si, že to přece není možné, že nemáme nikoho, na koho bychom mohli být hrdí. Ale když sledujete média, jsou tam prezentovány jako „celebrity“ Hanychová, Bartošová a další. Jedna aféra střídá druhou a děti, které nevidí kolem sebe nic jiného, to brzy začnou vnímat jako vzory.

Právě proto jsem chtěl v první řadě studentům ukázat, kolik máme skutečných osobností, na které můžeme být pyšní a které nám závidí celý svět, a u nás se toho přitom o nich tak málo ví,“ vysvětlil prvotní impuls svého sběratelství autogramů František Ebert.

Jak přiznává, i on sám přitom zjistil, jaké mezery ve znalostech měl a o existenci řady osobností, které jsou špičkou ve svém oboru, vůbec nevěděl.

První, koho se žádostí o autogram oslovil, byl objevitel nových léků a guru světového výzkumu profesor Antonín Holý. „Říkal jsem si, že to bude taková zkouška, jestli má smysl něco takového vůbec dělat. Profesor Holý mi kartičku s autogramem poslal zpět i s pozdravem a přáním, že mi také přeje hodně zdaru. A tak jsem se do toho pustil. Musím s potěšením říct, že se mi nevrátilo pouze asi deset žádostí, a to možná i proto, že jsem neměl přesnou adresu,“ vypráví sběratel Erbert.

Získat kontakty a informace nebylo jednoduché, často záleželo na pomoci a ochotě řady lidí. „Chtěl jsem požádat o autogram Michala Horáčka, autora nezapomenutelných textů a skromného dobrodince, kterého si osobně nesmírně vážím. Věděl jsem, že bydlí v Roudnici, a tak jsem v dopise požádal vedoucí tamní pošty, jestli by mu mohla můj dopis doručit. Podařilo se,“ vzpomíná s úsměvem.

S autogramy přicházely i krásné průvodní dopisy. Měly jedno společné, jsou důkazem toho, že nejvýznamnější osobnosti patří současně k nejskromnějším lidem. Ti, před nimiž svět smeká, v nich děkují za uznání a píší, že si váží toho, že budou na výstavě patřit mezi významné Čechy, kteří mohou jít mladým příkladem.

Vybrat některé ze 120 jmen je těžké. Je mezi nimi například prof. Oldřich Jirsák, který vyvinul zařízení NanoSpider, umožňující průmyslovou výrobu nanovláken a je autorem dalších 36 patentů. Nebo prof. Ivan Hubený, český astronom žijící a pracující v Arizoně, který publikoval 370 prací a s téměř 5 800 citacemi je nejcitovanějším českým astronomem.

Můžeme ale klidně zůstat v regionu. Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, odbornice na léčbu popálenin, začínala v nemocnici v Duchcově. Psala scénáře, byla dvorní překladatelkou D. Francise, místopředsedkyní ČNR, velvyslankyní pro Nový Zéland a Austrálii, senátorkou.

Hrdí můžeme být i na ředitele Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Dušana Špičku. Je držitelem Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury, jediného ocenění v oblasti muzejnictví. Vydal řadu publikací, rozvíjí mezinárodní spolupráci s Německem, Polskem, Rakouskem i Čínou a jako umělecký fotograf vystavuje doma i v zahraničí. I jeho autogram bude, spolu s dalšími, na výstavě v Ústí. V jednání je, že výstava, prezentující významné osobnosti, bude v budoucnu také v Teplicích.