Klíče Marksové předal Rudolf Adam z agentury Kompakt, která se za spoluúčasti firem a společností snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, jež svou činnost zaměřují na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně či jinak handicapovaných lidí.

Automobil, který by měl stacionáři sloužit šest let, bude využíván k přepravování uživatelů stacionáře na různé akce, výlety či pro zásobování.

Součástí slavnostního předání automobilu bylo také krátké vystoupení uživatelů stacionáře.