Po přívalových deštích, které v létě zaplavily podjezd pod železničním mostem, došlo v srpnu k propadu terénu.

Půda se propadla do zatrubněného Stříbrnického potoka, který původně podtékal pod železniční tratí.