Městská policie bude při kontrole psů důraznější. Ovšem pro majitele neočipovaných psů má ředitel městské policie Pavel Bakule dobrou zprávu.Neočipovali, zatím přišli o 400 korun, od konce října to bude více

„My jsme sice řekli, že ten pardon dvacátého října pomine, ale prodloužíme to ještě do konce října. Lidé potřebují více času zareagovat na novou vyhlášku,“ řekl Bakule. Majitel neočipovaného psa ovšem porušuje městskou vyhlášku se všemi důsledky, které z toho plynou.

To znamená hlavně také možnost finančního postihu v přestupkovém řízení.Veterinář: Lhůta na čipování psů se krátí, zbývá označit tři čtvrtiny psů

Od listopadu pak strážníci už také budou udělovat blokové pokuty. „Pokud zjistíme, že pejsek není očipován, je možné na místě udělit pokutu až do výše jednoho tisíce korun. Ale zatím budeme postupovat mírněji, v řádech stokorun,“ dodal Bakule.

Městská policie má nakoupeno 8 čtecích zařízení k identifikaci mikročipů za téměř 42 tisíc korun, takže v momentu kompletace registrů psů městských obvodů bude možné zahájit kontroly čipování hlídkami ve všech městských obvodech současně.FOTOGALERIE: Šetří se všude, i na zvířatech

Podle Ivany Solničkové z kanceláře primátora je odhadem k dnešnímu dni očipováno, případně tetováno, již více než 6700 psů.

„Přesné číslo zatím není k dispozici, neboť na některých městských obvodech ještě trvá zpracovávání registračních karet a zadávání údajů do městského registru,“ vysvětlila s tím, že mnoho občanů odkládalo nahlášení již očipovaného psa na městský obvodní úřad až na poslední možné dny.

„Zvláště na městských obvodech s velkým počtem psů, nebylo fyzicky možné zajistit průběžné zaregistrování v podstatě hromadně podaných tisícovek registrací,“ pokračovala Solničková.

Úplné naplnění registrů městských obvodů již čipovanými, nebo tetovanými psy předpokládá nejdříve na konci října. Kolik zbývá psů očipovat lze také pouze odhadovat. Řádově to ale má být něco mezi 400 až 600.

Podle náměstkyně ústeckého primátora Zuzany Kailové s sebou čipování přináší i určité výhody. „Senioři nad 75 let a držitelé průkazu ZTP mají očipování jednoho psa bezplatné a provádíme jej v městském útulku pro opuštěná zvířata,“ řekla. Další výhodou je možnost rychlého nalezení majitele zaběhnutého psa bez nutnosti převážet psa na útulek a jeho zbytečného stresování.

S čipovaným psem a petpasem je pak možné cestovat do ciziny. Jelikož je čipování nezaměnitelné označení, lze sjednávat na psa pojištění, případně vymáhat škodu při poškození majetku psem. Rychleji lze řešit případy pokousání, kvůli zjišťování očkování proti vzteklině a další.