Ministerstvo se proto chystá prověřit skutečnou dobu studia absolventů všech vysokých škol.

Souvisí vaše návštěva nějak s kontrolami „rychlostudentů“?
Vůbec ne, protože tahle škola již byla komplexně zhodnocena a dopadla velmi dobře.

Vnímáte Ústí jako univerzitní město s potenciálem vychovávat úspěšné absolventy?
To v každém případě, já sama pocházím ze severočeského kraje. Jsem z Kadaně, respektive narozená jsem v Prunéřově, a musím říct, že jsem vždycky s tímto krajem hodně cítila, sledovala jsem, že je tu nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a že to kraj potřebuje. Vždycky se mi zdálo, že pokud nebude uvnitř kraje pořádná škola, půjde pak člověk studovat do Prahy a už se nevrátí, jako jsem to udělala já. Přirozené centrum skutečně nemá ten magnet, pokud tu není univerzitní život, takže já jsem hrozně ráda, že se tu daří. Slyším, že je tu už jedenáct tisíc studentů.

Takže tomu kampus může pomoci?
Určitě. Ono totiž pořád platí, že dobrá škola je dobrá nejen tím, jak dobré má učitele, to je samozřejmě základ, ale taky potřebuje pořádné vybavení a dobré prostředí. Potřebuje knihovnu, potřebuje laboratoře a podobně.

Jak se daří v době krize ministerstvu podporovat kampus? Co můžete pro kampus udělat?
V tuto chvíli jsme samozřejmě na pokraji všech svých možností, ale stále ještě máme strukturální fondy, takže věřím, že i tato vysoká škola se bude ucházet o alokaci v nich. Pokud vím, tak je na ni zatím plánováno něco přes 300 milionů korun, což by určitě zase mohlo část kampusu posunout dále. A jestli najdeme prostředky ve státním rozpočtu? Myslím, že příští rok to ani není aktuální, pokud jde o velké peníze, protože to, abychom mohli o nějaké alokaci uvažovat, znamená, že škola musí mít už stavební povolení a veškerou dokumentaci připravenou. A v této fázi u některých částí kampusu a následujících staveb ještě nejsme.

Je možné změnit systém tak, aby se v budoucnu neopakovaly skandály podobné tomu plzeňskému?

Zrovna jsme na pokraji reformy terciálního vzdělávání, Řízení univerzit a jejich vnitřní správa je jedním z velkých témat. Myslím ale, že než se nám podaří udělat jiný režim vnitřního fungování, asi budeme muset přistoupit k diverzifikaci vysokých škol na tři úrovně, to znamená výzkumné, učící a regionální, nebo praktické. Kauza v Plzni, pokud k ní někdy mělo dojít, tak se stala dokonce v ten správný čas, protože teď je všechno otevřeno, vše je na stole, nastavování začíná.