Včera Kopicová navštívila Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Detailně si prohlédla například fakultu užitého umění a designu (FUD). Prohlídce kampusu předcházela schůzka s rektorkou univerzity Ivou Ritschelovou.

Tématem bylo také zveřejňování a archivace závěrečných prací na ústecké univerzitě „Tam jsem paní ministryni ujistila, že univerzita všechny závěrečné práce od roku 2006 má nejen v knihovnách, ale všechny práce má zveřejněné i v interním informačním systému,“ uvedla rektorka ústecké univerzity.

Kopicové se kampus líbil a kromě prací studentů FUD si pochvalovala i zeleň v areálu. Dále byla ministryně informována, jakým způsobem probíhá příprava výstavby univerzitního multifunkčního centra.

„Hovořilo se o penězích, které již byly schváleny, a stavbě celouniverzitní knihovny a zázemí pro administrativu,“ vysvětlila Ritschelová.