Brouk opět haly přetrumfnul

Potvrdil to Lukáš Blažej ze Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. „My jsme rozhodnutí o výjimkách z ochrany vydali prakticky se stejným odůvodněním,“ řekl Blažej.

Výjimka z ochrany vzácného střevlíka zlatitého, který je zvlášť chráněným druhem, nebyla CHKO vydána, protože výstavba zasahuje přímo do území, kde se střevlík vyskytuje. CPI hrozí nejvyšší pokuta za ničení životního prostředí na Ústecku

Tudíž by došlo k negativnímu ovlivnění populace tohoto brouka. Veřejný zájem ochrany přírody tu tedy nepřevážil nad veřejným zájmem výstavby logistického centra.

„Jinak jsme ani ze zákona rozhodnout nemohli,“ dodal Blažej. Stavba obřích hal u Žďárku je opět ve hře

CHKO takto rozhodla už jednou, a to když investor stavby, společnost Czech property Investments (CPI), o výjimky nutné ke stavebnímu povolení poprvé požádala. CPI se proti tomuto rozhodnutí odvolala k územnímu odboru ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem.

Ten pak vrátil rozhodnutí CHKO Labské pískovce zpět k doplnění. CHKO opět na střevlíka výjimku neudělila. Nevyužité průmyslové areály kazí Ústí nad Labem pověst

Stavět stále nesmí, zase se odvolá

Podle vyjádření Jany Moravcové, ředitelky Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP ) v Ústí nad Labem se tím situace pro CPI v podstatě nezměnila.

„Bez udělené výjimky z ochrany chráněných a zvláště chráněných druhů nemůže společnost začít na pozemku žádnou stavební činnost.“ Společnost CPI nesmí dál ničit pozemky u Žďárku

Postoj investora stavby logistického centra, tedy společnosti CPI, k neudělení výjimky na střevlíka zlatitého, je zatím neměnný. Jinými slovy, logicky si to nechce nechat líbit kvůli svým vynaloženým investicím a očekávanému velkému zisku.

„Proti tomuto rozhodnutí se opět k ministerstvu životního prostředí odvoláme,“ potvrdila Michaela Winklerová, mluvčí společnosti. Páleník: Rozhodnutí o stavbě je nezákonné

Proti rozhodnutí se ovšem paradoxně odvolají i ti, kdo proti logistickému centru brojí nejvíce, tedy místní obyvatelé a společnost Přátelé přírody.

Ti si totiž myslí, že na zde nacházející se další druhy vzácné flory a fauny, například ještěrku, by také neměla CHKO výjimky udělit. To zase potvrdil Marian Páleník, ředitel společnosti. „Nelze ale odhadnout, kdy a jak to skončí,“ komentoval situaci.

Výjimky z ochrany ještěrky a slepýše CHKO CPI udělila, protože stavba nezasahuje do biotopu těchto chráněných druhů, tudíž jejich populace bude omezena jen okrajově.

Spor o stavbu CPI Parku Žďárek

Spor se táhne dva roky

Logistické centrum se má rozkládat na 40 hektarech původně zemědělské půdy. Stát tu má dle projektu 12 obřích hal, některé větší než několik fotbalových hřišť a zajíždět sem má až 1,5 tisíce kamionů denně.

Rozhodnutí CHKO předcházel další spor. CPI totiž zoralo a pohnojilo parcelu, kde má logistické centrum vzniknout.

Společnost CPI je na Ústecku vnímána značně kontroverzně. Třeba v souvislosti s firmou Spobyt, jíž CPI vlastní, kritizovanou za svoji bytovou politiku.