Normy plníme, přesto situaci řešit a postavit něco, aby to vypadalo pěkně a přitom jsme zamezili údajnému rušení lidí, nemůžeme,“ postěžoval si.

V čem je problém? Už dlouhodobě se rodila představa, že nábřeží podél ulice Pražská by se mohlo změnit v klidovou zónu. Ta myšlenka nezanikla. Takže veřejný přístav, který je nyní ve Vaňově, do této představy moc nezapadá.

Petice proti

Navíc si lidé na přístav stěžují. V minulosti sepsali i petici.

„V minulosti si občané Vaňova velmi často stěžovali na hluk v noci, o víkendech a vysokou prašnost v okolí přístavu. Město opakovaně provedlo u provozovatele kontroly včetně příslušných závěrů. Dlouhodobá jednání zlepšila situaci,“ uvedla Ivana Solničková z kanceláře primátora.

„Mezi námi je silně frekventovaná silnice a dál železniční trať, teprve pak jsou rodinné domky. Nevím, zda stížnosti na hluk odpovídaly skutečnosti,“ míní Myslivec.

Vizualizace: Přístav ve Vaňově.

Jak uvedl Lukáš Pelech, jeden ze současných majitelů přístavu, firma má již zpracován projekt na krytou halu, která by problém s prachem vyřešila a odpovídá posledním evropským normám.

„Kdo nám ale hází klacky pod nohy, je město. Nejraději by nás tady neviděli,“ uvedl Pelech. Náklady na stavbu haly i úpravu přístavu se plánují v desítkách milionů.

Náměstek primátora Jan Řeřicha souhlasí s tím, že jde o velmi diskutované území. „Z toho důvodu v tomto čase nepovoluje město výstavbu, pokud by mohla být v rozporu s budoucím územním plánem,“ říká.

Vizualizace: Přístav ve Vaňově.

„V době, kdy byl přístav k prodeji, ho ale město nekoupilo. Kdyby se tak stalo, mohlo tu rekreační zónu udělat. Teď místo toho vymýšlí spoustu důvodů, proč něco nepovolit,“ upozornil Mysliveček. „My ale chceme s lidmi tady vycházet. Ti nám říkají – vyřešte to, neprašte. Bez stavby haly to nejde…“

Projekt na halu zpracoval ústecký architekt Zdeněk Havlík, kromě jiného autor projektu řešení hlavního nádraží. „Celá lokalita je navržena jako veřejný přístav s převládající komerční aktivitou překládky sypkých substrátů. Toto řešení je vedeno snahou zpřístupnit nábřeží občanům města, a významně tak posílit rozhledové poměry v přírodním rámci okolní krajiny,“ popisuje projekt už z roku 2004 na stránkách svého ateliéru.

Návrh přístavu
V jižní části lokality je navržen veřejný park s parkovištěm a říčním přístavním molem.
Budova má být vysoká osm metrů a od silnice ji má oddělit pás stromů.

Park by byl lepší

„Samozřejmě, že mně osobně by se tam líbila zeleň i prostor pro procházky, i když kdo by chodil přes Pražskou ulici až tam,“ míní Ústečan Karel Pšenička. Jako řidič z povolání jezdí po Pražské téměř denně.

„Park by tu byl určitě lepší. Ale pamatuji si, že to původně před Vaňovem vypadalo mnohem hůř než dneska,“ zní názor obyvatelky města Jany Švarcové, která z Vaňova pochází. „No a když magistrát odsouhlasil vedle kostela betonový bunkr jako je Forum, pak nevím, komu by vadily moderní haly, pokud budou trochu vypadat k světu.“

Jak ale Řeřicha ještě upozornil, politika města nemíří proti přístavu, stejně postupuje i v jiných v lokalitách, kde není o územním plánu rozhodnuto. Přístav, který byl ve Vaňově již za Rakouska – Uherska, je dnes ale již soukromým majetkem. Pokud dodržuje normy dané pro provoz, nemá prakticky město šanci ho zrušit – pokud by ho samo nekoupilo.