Úkolem bylo navštívit co nejvíce otevřených památek na Ústecku. Do soutěže se zaregistrovalo na devadesát šest návštěvníků památek.

Na Ústecku navštívilo památky celkem přes 3200 návštěvníků. Zaregistrovaný soutěžící, který obdržel pas, na každé památce dostal razítko, že zde skutečně byl.

Vítězkami se tak staly na konec tři dámy z Ústecka. Na prvním místě se umístila Ivana Hlaváčková, druhé místo obsadila Anna Šindelářová a na třetím místě skončila Veronika Koubová.

Odměnou jim byla jako hlavní cena lázeňské procedury v Lázních Teplice v Čechách. Na snímku si Anna Malečková, která přišla převzít cenu od náměstkyně primátora Zuzany Kailové a obchodní ředitelky Lázní Teplice Yvety Sliškové za vítězku Ivanu Hlaváčovou, která se slavnostní vyhlášení nemohla zúčastnit, kvůli mateřským povinnostem.