„Kvůli ekonomické krizi očekáváme obrovský výpadek daňových příjmů. I po drastických rozpočtových škrtech o 17,5 procenta se ve všech kapitolách ale podaří zachovat životně důležité funkce města,“ ujistil primátor Ústí Jan Kubata.

Podle navrhovaného rozpočtu bude město v roce 2010 hospodařit s příjmy ve výši 1,6 miliardy korun a výdaje dosáhnou 2,1 mld. korun. Schodek vzniklý tím, že je třeba zafinancovat investice podpořené Evropskou unií a dotace dorazí až následně, město dorovná z úvěru, který si vzalo právě pro tyto účely.

„Na investice je vyčleněno přes 1 miliardu korun. Půjde například o pokračování revitalizace domu kultury, dostavby Domova pro seniory na Bukově, rekonstrukce muzea či stavbu lanové dráhy na Větruši. V drtivé většině to jsou investice, na které máme dotace,“ informoval náměstek primátora Libor Turek.

Nižší příjmy města se dotknou i městských obvodů. Dotace jim podle Turka budou pokráceny také o 17,5 procenta. Přitom už letos měly obvody své rozpočty značně napjaté, zejména Severní Terasa. Ta dokonce kvůli nedostatku financí na provoz hospodařila až do června v rozpočtovém provizoriu.

Rozpočet vedení obvodu sestavilo, až když mu město k původním 6 milionům na provoz přislíbilo další 2 miliony korun. „Na návrhu rozpočtu pro příští rok pracujeme, ale je téměř nemožné jej sestavit. Není už takřka kde ušetřit. Ta nepříznivá finanční situace trvá již dva roky a co se dalo, jsme už zredukovali,“ přiznal starosta Severní Terasy Leo Dittrich.

Očekávané příjmy a výdaje v Ústí
Celkové příjmy města 1,6 miliardy korun, výdaje 2,1 miliardy korun
Investiční výdaje města – přes 1 miliardy korun
Dotace čtyřem ústeckým obvodům 26,5 milionu korun, z toho na výkon státní správy 10 milionů a na provoz 16,5 milionu korun
Na investice v příštím roce obvody od města zatím nedostanou nic

Obvod jako první v Ústí zprivatizoval všechny byty a tudíž mu už neplynou ani žádné příjmy z prodejů. „Chtěli bychom pokračovat v opravách chodníků a řešit parkování, ale zatím opravdu nevím, z čeho. Budeme rádi, když zajistíme chod radnice,“ dodal starosta s tím, že o financích ještě budou jednat.

Schválit rozpočty už letos chtějí centrální obvod a Střekov. „Máme ušetřeny nějaké finance z minula. Vypořádáme se s tím,“ řekl starosta centrálního obvodu Václav Verner. Z vlastních prostředků hodlá obvod investovat do 15 nových parkovacích míst na Klíši a opraví několik chodníků.

„Nechceme rozpočtové provizorium, to by nakonec přišlo dráže. Budeme šetřit, sáhneme do vlastních rezerv a pak plánujeme investovat jen do akcí, na které můžeme získat dotaci,“ informoval starosta střekovského obvodu Vlastimil Žáček.

Neštěmice ještě návrh rozpočtu dopracovávají.

„Zastupitelstvu jej předložíme až v lednu,“ řekla starostka Liana Wagnerová. Příjmy charakterizovala slovy, že na velké vyskakování to nebude, nicméně obyvatelé obvodu by to pocítit neměli, protože služby pro ně radnice redukovat neplánuje.