Jak uvedla Ivana Solničková z kanceláře ústeckého primátora, úderem 18:00 hodiny bude komunikace uzavřena kvůli provedení nutných prací a příprav na finální dokončení povrchů.

„To znamená, že práce budou provedeny na osazení kanalizačních poklopů a vpustích dešťové kanalizace, na obrubních a dalších.“

Poté se bude připravovat podloží tak, aby v neděli, nejpozději do 24 hodin byly práce dokončeny.

„Tak, jak práce budou postupovat, se bude postupně uvolňovat průjezd pro Komerční banku, zásobování OD Labe a OC Forum.

Pro řidiče to znamená, že od dnešního večera bude uzavřen příjezd ke spodnímu parkovišti OC Forum, dále vjezd do banky a pro zásobování OD Labe. Náhradní trasa povede po nově otevřené komunikaci Malá Hradební, z které je také přístup k hornímu parkovišti Fora.

„Vzhledem k tomu, že v této části města dojde pravděpodobně k nahuštění provozu, žádáme řidiče o trpělivost.“

S dalším dopravním omezením je nutné počítat v Horově ulici. Tam příští týden, 8. prosince, začne oprava chodníků a výměna živičných vrstev. Práce si vyžádají drobné dopravní komplikace, které by ale neměly řidiče příliš zatěžovat.

S omezením musí počítat pouze řidiči, kteří v ulici Horova nebudou moci zaparkovat. Jinak průjezd vozidel a nezbytná dopravní obsluha, jako zásobování přilehlých provozoven bude po celou dobu provádění prací zajištěno.

„K úplné uzavírce se přistoupí pouze při frézování živičných vrstev vozovky, jeden den a při pokládce nové živice ve vozovce, také jeden den. Práce jsou naplánovány do 31. prosince 2009,“ dodala Solničková.