Cílem projektu je, aby žáci v rámci třídy pracovali jako sehraný tým.

První část mají deváťáci již za sebou. Absolvovali celodenní pobyt ve volné krajině zaměřený na stmelení kolektivu.

Foto: Šárka Mikulášková