Celkové náklady projektu představují 35 milionů a dotace by měla činit 29,75 milionu korun,“ informoval mluvčí města Milan Knotek.

Náměstek primátora Jan Řeřicha soudí, že Ústí má na získání dotace slušnou šanci. VIZUALIZACE: Atrium se změní k nepoznání

„Chceme objekt postavit jako pasivní dům za použití moderních ekologických prostředků. Navíc půjde o relativně levnou stavbu. To všechno by nám mohlo vynést při hodnocení naší žádosti dost bodů,“ uvedl. I kdyby Ústí nyní dotaci nezískalo, tak by podle Řeřichy projekt nezavrhlo, ale jen odsunulo.

Stavbu o rozloze 512 metrů čtverečních město plánuje umístit do areálu zoologické zahrady, konkrétně do blízkosti jeho horního vchodu. V současnosti dopracovává dokumentaci potřebnou pro získání stavebního povolení. VIZUALIZACE: Městské sady dostanou moderní podobu

Ekocentrum by mělo nabídnout odpovídající materiálně technické zázemí a podmínky pro enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu především dětí.

„Bude sloužit jednak členům zájmových útvarů místního Domu dětí a mládeže (DDM), ale i školám a dalším zájemcům z řad veřejnosti,“ doplnil Řeřicha s tím, že zejména spolupráci DDM a zoo vidí díky ekocentru jako velmi intenzivní.

Stavbu o rozloze 512 metrů čtverečních a za použití moderních ekologických prostředků město plánuje umístit do areálu zoologické zahrady, konkrétně do blízkosti jeho horního vchodu. Projekt ale bude realizovat, jen když na něj získá dotaci.


Od projektu si také slibuje, že bude velkým příspěvkem ke zlepšení vztahu Ústečanů k přírodě a životnímu prostředí vůbec.

DDM plány města vítá. Podle ředitele Jana Eichlera v Ústí takové centrum chybí. „Určitě bude přínosné nejen pro děti z našich kroužků,“ je přesvědčen.

Záměrem DDM je přesunout do ekocentra celé své oddělení přírodovědy a ekologie. Eichler řekl, že by sem pravidelně docházelo 200 až 300 jejich dětí. „Využívat zdejší zázemí budou moci i školy, ale samozřejmě také dospělí,“ dodal.

Už dnes DDM a zoo spolupracují a na jaro připravují několik společných aktivit. Ekocentrum pak podle Eichlera umožní spolupráci ještě intenzivnější.