Reakce? Pozitivní. „Bude to přínosem,“ reagoval na zprávu Miroslav Konopásek z ústeckého cyklistického oddílu Cyklotour.

„Už teď stezku využíváme k výjezdům do kopců okolo Ústí, třeba na Tlučeň,“ říká Konopásek. Dodává, že silniční doprava je stále hustější a stezek cyklisté využívají stále více.

Výstavba Labské stezky jde pomalu a postupuje po malých částech.

„Je brzděná především majetko–právními vyrovnáními. Kde je jejich vyřízení nejdále, tam se přistoupí k realizaci,“ uvádějí dokumenty poskytnuté odborem regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Nová cyklostezka Ploučnice se pomalu rýsuje

Labská stezka vede po pravém břehu Labe a v ústeckém okresu je možné se po ní dostat za obec Valtířov či na druhou stranu, k obci Církvice.

„Cyklostezka nyní ústí mezi poli na silnici před Velkým Březnem,“ posteskl si jeho starosta Miroslav Moucha. Jeho obci by protažení dál k Děčínu přineslo více cykloturistů. „Oni se většinou dostanou do Valtířova a když zjistí, že to dál nevede, tak to otočí zpět do Ústí,“ řekl Moucha.

Budování cyklostezky je rozfázováno do tří etap. „V průběhu příštího roku budou propojeny hranice ústeckého a děčínského okresu,“ uvedl Ondřej Fábera z enviromentální Nadace Partnerství, která je koordinátorem Labské stezky.

Cyklostezka Labe

Již vybudovány: od hranic s německem do Děčína, Valtířov – Církvice (průjezd Ústím), úsek přes Litoměřice (průjezd městem).
Plán výstavby (v roce 2010): Těchlovice – Malé Březno – Valtířov, Litoměřice - Třeboutice.

V reálu to znamená, že se cyklostezka z Valtířova prodlouží do Přerova u Těchlovic. Rovněž se vybuduje úsek mezi Litoměřicemi a Třebouticemi.
Stezka by měla být bezbariérová. „Chtěli bychom, aby po ní jezdili i vozíčkáří,“ přeje se Fábera. Potíž je však v tom, že jedno místo pro ně bude nepřekonatelné – ústecká zdymadla.

Konopásek si taktéž přeje, aby na Labskou stezku byla připojena cyklostezka vedoucí skrze městské centrum.

„Projekt je zatím v počátcích. Chtěli bychom, aby bylo možné přejet na kole po cyklostezce z Bukova až na Střekov. Využilo by se městských parků,“ hledí do budoucnosti Konopásek.

Výstavba užije evropských dotací z regionálního operačního programu Severozápad. „85% nákladů pokryje EU, 7,5% půjde ze státního rozpočtu a zbylých 7,5% uhradí kraj,“ uvedl krajský odbor regionálního rozvoje. Ten doplnil, že nákladů, jež bude hradit kraj, bude ovšem nakonec více.

Celá stezka na území Ústeckého kraje má být hotova v roce 2014. Dotace z EU jsou podmíněny dokončením stezky. Poté už nebude možné peníze z fondů čerpat.