„Jsem rád, že pro příští rok dostanete od města devět a půl milionu korun, tedy částku, která zajistí platy 17 muzejníkům,“ řekl dle zprávy na webu města Jan Kubata.

Dle Václava Houfka, vědeckého tajemníka muzea, bylo pro pracovníky muzea na jednání významné především ujištění primátora Jana Kubaty, že je zájmem města stabilizovat současnou situaci a zároveň zahájit intenzivní práce na závěrečné fázi projektu rekonstrukce muzea. Není kde šetřit. Obvody nevědí, co s rozpočtem

K propouštění Houfek uvedl, že začalo již v tomto roce.

„U tří pracovníků nebyla v roce 2009 obnovena pracovní smlouva, během roku bylo ukončeno dalších sedm pracovních smluv výpovědí.“

Vzhledem k paušálnímu odejmutí nenárokových složek mezd musí pracovníci muzea počítat v příštím roce s poklesem reálných příjmů.

Pozitivní zprávou je, že skončí propouštění odborných pracovníků muzea. V tuto chvíli je v muzeu zaměstnáno 20 osob, z toho 8 na částečné úvazky.

„U čtyř osob jsou uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou do konce roku 2009 a jistě nebudou všechny obnoveny. Předpokládám, že nás v roce 2010 bude 17, maximálně 18, z toho skoro polovina na zkrácené úvazky 50 nebo 75 %,“ přiblížil Houfek. O ústeckém muzeu je slyšet, nyní začne dobývat facebook

Primátor na jednání také navrhl, aby muzeum více spolupracovalo s městem a společností Collegium Bohemicum.

K tomu Houfek uvedl, že aby zvládli všechny úkoly správy sbírek a také související další aktivity kulturní, vědecké nebo vzdělávací, potřebuje muzeum řadu partnerů.FOTO: Ústí začne opravovat muzeum, práce přijdou na více než 400 milionů korun

Collegium Bohemicum o. p. s. vznikla na základě činnosti ústeckého muzea a měla by být muzeu přínosem především jako reprezentant činností nadregionálního charakteru.

Stejně ale bude pro další rozvoj muzea důležitá spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, která je také dalším partnerem pro vlastní projekt rekonstrukce muzea.Muzeu hrozí seškrtání financí

Myslíte si, že bude Muzeu města stačit 9,5 milionů korun? Jaký máte názor na hospodaření města?
Pište své příspěvky níže do diskuze!