Hrozí astma

Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje mající v kompetenci oblast životního prostředí, si od toho slibuje kvalitnější výsledky měření. „Prachové částice jsou špatně měřitelné, je třeba to změnit,“ řekl. Současně uvedl, že na území Ústecka je dost lidí s dýchacími potížemi: „Vyskytují se zde astmatické choroby,“ zmínil Fišera.

Nákup přístrojů je součástí česko – saské spolupráce v projektu nazvaném Ultrajemné částice a zdraví. V něm kraj figuruje jako finanční spolupodílník. Projekt iniciovala Technická univerzita Drážďany.

„Ultrajemné částice mají záporný vliv na lidský organismus a jsou předmětem zkoumání,“ kvitoval začínající projekt Jan Abraham, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Měřiče mají být podle Abrahama umístěny v příměstských lokalitách na obou stranách česko – německých hranic. „Jejich výsledky poskytnou základ pro výzkum ze zdravotního hlediska,“ hledí do budoucnosti celého výzkumu. Celý projekt je však zatím ve stadiu zrodu.

V čem jsou analyzátory jiné než ty předchozí? „Dokáží změřit jinou, to znamená jemnou frakci prachu,“ říká o nich Abraham. Jedním dechem doplňuje, že měření prachových částic se ústecká pobočka věnuje dlouhou dobu.

Vzduch lepší, ale…

Ústecká pobočka ČHMÚ nemá na nákup finanční prostředky. Ústecký kraj přístroje ústavu poskytne formou trvalé zápůjčky. „Ústecký kraj chce získané výsledky měření využívat ke stanovení dalších postupů ve snižování imisní zátěže regionu,“ píše se ve zveřejněné tiskové zprávě z jednání krajské rady.

85 procent milionových nákladů uhradí Evropská unie, zbylých 15 procent se rozdělí mezi dotaci ze státního rozpočtu a Ústeckého kraje.
Měření stavu prachových částic komplikují další faktory, jako jsou například meteorologické podmínky. Dá se však všeobecně říci, že jejich hodnoty se na severu Čech na přelomu milénia stabilizovaly.

„Kvalita ovzduší se tady nezhoršuje,“ krotí pesimistické komentáře Abraham.
To ostatně potvrzují statistiky. V devadesátých letech se díky odsíření elektráren ovzduší výrazně zlepšilo. V současné době však představuje velkou zátěž neustále rostoucí automobilová doprava.