Naštěstí uvolněný skalní masiv skončil v záchytných sítích. Jeho odstranění je ovšem velmi složité.

Jak vysvětlil Dušan Dufka ze specializované firmy Strix, likvidující balvan, práce se provádějí ve výšce 70 metrů. „Je to pravděpodobně nejrozsáhlejší sanace tohoto druhu doposud prováděná v České republice. V tomto rozsahu se to tu snad ještě ani nedělalo,“ upozornil Dufka.

„Zajištění balvanu se provádí za pomoci hydraulické techniky. Balvan s její pomocí lámeme na menší kusy a ty se potom transportují k patě skály,“ popsal složitý technologický postup sanace balvanu Dufka.

Podle Pavla Hally, mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), kam tato problematika spadá, bude sanace balvanu stát zhruba 1, 25 milionu korun.

„V každém případě k ohrožení železniční dopravy nedošlo. Zásah byl spíše preventivní, protože už máme zkušenosti s tím, co příroda a podnebné podmínky dokáží,“ komentoval práce na Mariánské skále.

O tom, že by kvůli uvolněnému balvanu na skále hrozilo nějaké nebezpečí, ani České dráhy nic nehovoří. Alespoň se tak vyjádřil i Petr Hinterholzinger, šéf odboru osobní dopravy Českých drah v Ústeckém kraji.

„Co se týká provozu na trati, tam jsme nezaznamenali žádnou změnu. Kdyby něco hrozilo, okamžitě by byla přijata příslušná bezpečnostní opatření.

Pravda ovšem je, že kdyby tenhle kamínek spadl dolů na trať, tak by nadělal opravdu pěknou paseku,“ řekl Hinterholzinger.

JAK SE LIKVIDUJE BALVAN
Práce provádí specializovaná firma Strix hydraulikou
Likvidaci balvanu o 40 t je nutné provést ve výšce 70 m
Takto rozsáhlý zásah tohoto typu je v České republice zřejmě prováděn poprvé
Sanace stojí 1, 25 milionu Kč
Ke skutečnému ohrožení vlaků a automobilů nedošlo

Nebezpečí, jež při těchto pracech hrozí, je minimalizováno na nejmenší myslitelnou hranici. „Je tu nutné přesně dodržovat technologické postupy a bezpečnostní opatření,“ vysvětloval Dufka dál. „Práci provádí parta zkušených specialistů.“

O náročnosti tohoto druhu práce hovoří i fakt, že firem, jež by byly schopné takovou sanaci provést, je v republice opravdu hodně málo. Skálu navíc ani není možné jen tak odstřelit.

„Pyrotechnická metoda odstranění je velmi problematická. Legislativa trhacích prací je složitá, je potřeba provést tolik bezpečnostních opatření, že v blízkosti drážního a silničního tělesa by to bylo téměř nerealizovatelné,“ vysvětloval Dufka dál.

„Hydraulika je mnohem jednodušší i bezpečnější a může se s ní začít ihned, není ani potřeba čekat na žádná povolení.“

Balvan se uvolnil v noci ze 14. na 15. října. Ve čtvrtek 15. října ve 2.00 hodiny strojvedoucí hlásil menší kameny na odstavných kolejích. V pátek 13. listopadu spadlo ještě několik drobnějších kamenů, jež propadly sítí. Práce skončí dnes úklidem terénu pod skálou.