Důvěra je pryč

Zástupcům odborů se to pochopitelně nelíbí. „Pan generální ředitel dal veřejný slib, že do konce roku všem pracovníkům chemičky vyplatí podle kolektivní smlouvy třinácté platy,“ zní stanovisko odborového předáka firmy Ladislava Holuba. Ústecká chemička táhne ke dnu další firmy

Rovněž ho popudilo, že vedení společnosti nedalo o svém kroku vědět dopředu. „Už ve středu měly být třinácté platy vyplaceny,“ tvrdí.

Generální ředitel François Vleugels prostřednictvím své asistentky bezprostředně reagoval: „Není pravda, že nevyplatíme třinácté platy. Právě naopak. Padesát procent bude vyplaceno v prosinci, zbývající část pak v období dalších dvou měsíců,“ uvádí.

Měly být v červnu

Holub však potvrdil, že třinácté platy měly být vyplaceny už v červnu, ale z důvodu tehdejší kritické finanční situace byl termín platby posunul o půl roku. Nyní se má opět posunout o několik měsíců. FOTO: Spolchemie začala s vyhazovy

Málo hotovosti

Vleugels rozdělení plateb třináctých platů odůvodnil tím, že největším problémem firmy je nedostatek hotovosti.

„Musíme při zacházení s nedostatkovou hotovostí pracovat maximálně opatrně. Proto pokračujeme podle našeho záchranného plánu s cílem neohrozit platby našim dodavatelům. Díky tomuto přístupu očekáváme od 1. ledna nárůst v prodeji a nárůst hotovosti,“ říká.

Co bude dál?

Odbory tento postup odmítají. V pátek ráno byl svolán výbor odborů, který rozhodl o tom, že trvá na vyplacení třináctých platů ihned a v plné výši.

„Jednání jsou v patové situaci,“ komentoval současný nerozhodný stav Holub. Dodal, že s výsledkem jednání výboru byli obeznámeni jak výkonný ředitel Jan Dlouhý, tak Vleugels. ČTĚTE: Spolchemie zruší do konce roku až 200 pracovních míst

Pracovníci chemičky oslovení Deníkem byli skoupí na slovo a odmítli celou záležitost komentovat. Důvod? Strach o práci. Jeden hlas však uvedl, že si takové jednání zaměstnanci nezaslouží.

Zastavený majetek

Ani samotný Holub neví, co bude dál. „Bůh ví, co bude za pár dní, natož za pár měsíců,“ hledí s nejistotou do budoucnosti.

Spolchemie se ocitla v krizi poté, co se hlavní věřitelé – banky – začaly bát o půjčené peníze. Chemička dala do zástavy veškerý majetek, přesvědčila bankovní domy o restrukturalizačním plánu a ty půl roku počkají se splátkami. Příští rok by podle vedení společnosti mělo být lépe. GRAF: Kdo kazí vzduch na Ústecku?