Mladíkova firma je i nadále provozovatelem radiového kmitočtu na Ústecku pro radiové spojení, včetně spojení do centrálního pultu ochrany. Na pult jsou napojeny desítky střežených objektů na Ústecku.

Agentura První Hot Line a.s. se pod jeho vlastnictvím přejmenovala na Cholt a.s.

V době, kdy se majitelem společnosti stal mladík z chánovského sídliště, se v Ústí objevila firma stejného jména, ale není to již akciová společnost (a.s.), ale společnost s ručením omezeným.

První hot line CZ, s.r.o - jde o jednu nově přejmenovanou společnost, která měla původně sídlo v Praze. Změnu bezpečnostní agentury zákazníkům oznámila nová společnost dopisem.

Mladík Cholt

Proč vůbec došlo během července a srpna letošního roku k prodeji agentury První Hot Line, a.s. chánovskému mladíkovi?
A proč došlo k založení agentury První hot line CZ s.r.o.?

Je nestandardní, aby se osmnáctiletý mladík Ondřej Cholt z Chánova stal majitelem na Ústecku známé bezpečnostní agentury.
Kromě toho nejméně dva lidé, kteří jsou zapsáni v dozorčí radě firmy přejmenované na akciovou společnost Cholt, mají být nezaměstnaní.

V případě Cholta se lze domnívat, že jde o bílého koně. První Hot Line se jako akciová společnost dostala do velmi vážných finančních potíží. Zdá se, že po společnosti zůstaly jenom dluhy.
A nový majitel - Cholt.

Historie dvou společností

První Hot Line a.s.
duben 1998 – založena v Ústí nad Labem bezpečnostní agentura První Hot Line a.s. únor 2009 – Bylo zahájeno a poté odmítnuto insolvenční řízení u ústeckého krajského soudu, červen 2009 – společnost má nového předsedu představenstva a jediného majitele, 13. srpen 2009 – notářským zápisem se stává majitelem mladík z Chanova, 21. srpen 2009 – zapsána v obchodním rejstříku změna První Hot Line a.s. na Cholt a.s.

První hot line CZ, s.r.o.
1. září 2005 – založena společnost Union security s.r.o. z Kladna, 1. července 2009 – v Obchodním rejstříku zaznamenána změna názvu společnosti na První hot line CZ, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem

Otázka dluhů

Podle zprávy nezávislého auditora z července 2008 o hospodaření První Hot Line, a.s. za rok 2007 má společnost trvale ztrátové hospodářství, má záporný kapitál a s obtížemi se vyrovnává s dluhy vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění i daňovou povinností.

Auditor varoval, že mohou vzniknout vážné pochybnosti o dalším trvání společnosti. Například zdravotní pojišťovně VZP podle seznamu dlužných plátců k 31. srpnu 2009 dluží 671 754 korun.

V únoru letošního roku byla podána žádost o insolvenční řízení u ústeckého krajského osudu vůči akciové společnosti První Hot Line. Insolvenční řízení ale bylo zamítnuto, protože nebyly dodány potřebné podklady. V červnu dostala společnost nového předsedu představenstva a jediného akcionáře v jedné osobě.

Od tohoto nového šéfa získal v srpnu letošního roku zadluženou společnost mladík z Chanova.
Dva týdny před tím se objevila na světě nová firma První hot line jako společnost s ručením omezeným.

Ta potichu od krachující stejnojmenné společnosti převzala střežení majetku zákazníků.

Radiový kmitočet

Jan Kohout z První hot line CR, s.r.o., sdělil, že nová společnost není propojena s chanovskou firmou. Jde o zcela jinou firmu. Ale provozovatel radiového spojení nové bezpečnostní agentury přitom kouká na svět z paneláku v Chanově.

Podle zákona o elektronických komunikacích lze rádiové kmitočty využívat na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

V současnosti je stále společnost První Hot Line a.s. držitelem takového oprávnění. Jenže, držitel oprávnění je povinen Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) neprodleně oznámit změnu skutečností, na základě kterých mu bylo oprávnění uděleno. To se nestalo.

Nic neoznámil

„Držitel oprávnění zatím neoznámil změnu názvu společnosti na Cholt a.s. Společnost První hot line CZ, s.r.o. není v současnosti držitelem oprávnění,“ uvedla pro Deník Dana Makrlíková z Českého telekomunikačního úřadu.

Současná bezpečnostní agentura První hot line provozuje své vysílačky a radiové připojení na pult centrální ochrany provizorně.
„Pult centrální ochrany První hot line CZ, s.r.o. koupila od původní společnosti První Hot Line a.s.

A provozování radiového kmitočtu máme pronajaté. Myslím, že již byla podána žádost o přidělení kmitočtu,“ uvedl Kohout.
Makrlíková z ČTÚ uvedla, že tzv. pronájem kmitočtů je možný.

„Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů může smlouvou přenést právo k využívání na jiný subjekt.
Pochopitelně tím se vystavuje nebezpečí, že pokud dojde využíváním kmitočtu k porušení stanovených podmínek k využívání (zejména způsobení rušení, neuhrazení poplatků za využívání) všechny právní důsledky nese držitel oprávnění,“ uvedla Makrlíková.

Slovo politologa

K případu uvedl politolog Zdeněk Zbořil, že jde o jasný příklad toho, že bezpečnostní agentura je komerční záležitostí, podobně jako provozování hospody.

„Přitom bezpečnostní agentury by měly být doplňující oporou občanské společnosti v bezpečnostní oblasti. Proto by mělo být zamezeno, aby jejich názvy byly volně obchodovatelné nebo zaměnitelné s použitím jednoho dvou písmen navíc v názvu nebo změnou formy vlastnictví. To by mělo být zákonem upraveno a zpřísněno,“ uvedl Zbořil.