Tlak rejdařů na stát spolu s vyjmutím Labe z návrhu na zařazení do soustavy Natura 2000 může stavbu jezu přiblížit.

Co se týká sporu, je ministerstvo přesvědčeno, že nároky rejdařů jsou neoprávněné.

Deníku to sdělil Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva. „Tvrdíme to od samého počátku. Tedy jsme rádi, že soud skončil v náš prospěch.“

V tomto soudním sporu stát vyhrál nad společností Evropská vodní doprava – Sped (EVD–S). Ta po státu požadovala odškodné více než 170 milionů korun. Další kroky společnosti ovšem nejsou jasné, protože se ke sporu ještě nevyjádřila. Jezy na Labi mají zelenou

Ministerstvo u soudu zastupovala advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges. Dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 musí EVD–S zaplatit i soudní náklady. Rejdaři zatím proti ministerstvu dopravy podali šest žalob.

Chtějí miliardy

Žalobami se domáhají náhrady škody v celkové výši přesahující 2,5 miliardy korun. Jako důvod udávají, že jim stát nezajistil na Labi dostatečný ponor, tedy hloubku 2,5 metru pro jejich nákladní lodě.

Už v září letošního roku pak stejný soud například zamítl žalobu společnosti ČSPL. Ta požadovala odškodné víc než 1,8 miliardy korun.

Soudní spory se ovšem od samotného počátku točí okolo zlepšení plavebních podmínek na Labi a tedy případné stavby jezu v Děčíně, nebo i dalšího v Malém Březně. Rejdaři tak ministerstvo chtějí donutit, aby ke stavbě jezů konečně přistoupilo.

Spor o jezy na Labi
Spor o jezy na Labi se datuje od roku 1993
V čele odpůrců stojí společnost Přátelé přírody
Petice: 18 tisíc podpisů
Významným milníkem bylo zamítavé stanovisko MŽP ke stavbě jezu v Malém Březně v roce 1997
Dnes: žaloby rejdařů, tlak na jez Děčín, Labe vyjmuto z Natura 2000

To ovšem jez v úseku od hranice s Německem po Ústí nad Labem nemá v rozpočtu na příští rok. Jak dále uvedl mluvčí ministerstva Hanzelka, výstavba plavebního stupně v Děčíně by ale jednoznačně ke zlepšení plavebních podmínek napomohla.

„Stavba jezu ovšem dalece přesahuje současnou úřednickou vládu. Bude to otázka situace po volbách,“ vysvětlil dál Hanzelka. Zatím ale ministerstvo za poslední roky tuto akci podporovalo. V současné době je projekt děčínského jezu ve stádiu zjišťování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/99, jinými slovy je zpracovávána takzvaná velká EIA. Ministr Bendl chce jezy na Labi

Protesty a petice

Je tu ovšem další problém. Už od roku 1993 stavbu nových plavebních stupňů provázejí protesty.

V čele protestujících pak po celou dobu stojí společnost Přátelé přírody. Její ředitel Marian Páleník ovšem netvrdí, že by byli proti zlepšení plavebních podmínek na řece.

„Nevidíme to tak černobíle. Chceme dospět ke kompromisu. Naše řešení je ale zjednosměrnění části plavební dráhy. Tím pádem by se to obešlo bez jezu,“ vysvětlil Páleník. „Na Labi se vyskytuje okolo padesáti zákonem chráněných druhů flory a fauny. Například bobr evropský, či drobnokvět pobřežní.“

Společnost v poslední zorganizované petici proti jezům sehnala na 18 tisíc podpisů. Koryto Labe ovšem bylo vyjmuto z návrhu do evropsky významných lokalit Natura 2000. Toto rozhodnutí má napomoci stavbě jezů na Labi.