„Důvodem je, že dotčené orgány nevydaly kladná stanoviska k uvedení do trvalého provozu. Úředníci však povolili lihovaru vyrábět v režimu zkušebního provozu do 30. dubna příštího roku, o který měl lihovar také zažádáno,“ doplnila Maříková.

S rozhodnutím litvínovského stavebního úřadu je spokojen předseda dozorčí rady průmyslového lihovaru Oldřich Řáha. Lihovar požádal o nový zkušební provoz

„Dali jsme veřejně slib – pokud nám bude povolen zkušební provoz a bude moci vyzkoušet všechny nové naistalované technologie, že zatím kolaudovat nebudeme. Chceme všechny přesvědčit, že opatření, která jsme udělali pro odstranění zápachu z výroby a nadále děláme, jsou účinná v dostatečně dlouhém časovém horizontu,“ řekl Řáha.

Starostka Trmic Jana Oubrechtová vítá rozhodnutí litvínovského stavebního úřadu.

„Myslím si, že je dobře v tuto dobu, že byl nadále lihovaru povolen jen další zkušební provoz. Je pravda, že lihovar začal plnit slib a snížil zápach. Pořád je však co dolaďovat,“ řekla Oubrechtová. Kolaudace trmického lihovaru je odložena

Kvůli neustálému obtěžujícímu zápachu z provozů továrny na biolíh, který obtěžoval dva roky nejen samotné město Trmice, ale i okolní obce, vznikla letos na jaře Trmická liga. Její předsedkyní se stala Jitka Rydvalová.

Podle jejích slov je dobře, že dotčené orgány vyslyšely výzvy většiny obyvatel Trmic a přilehlých vesnic a nedoporučily litvínovskému stavebnímu úřadu zatím lihovar kolaudovat.

„Sami jsme jako Trmická liga psali dotčeným orgánům o tom, jaké je naše stanovisko k případné kolaudaci lihovaru. Vítáme, že vedení společnosti PLP a. s. začalo konečně plnit sliby a zápach se opravdu v posledních týdnech snížil. Jsme rádi, že mu byl povolen další zkušební provoz. Po předchozích peripetiích a jen slibech jsme trochu opatrní a než dojde k povolení k trvalému provozu, chceme znát odpovědi na otázky, jestli je nová technologie na odstranění zápachu namontována v lihovaru natrvalo a také vědět, na jaký jede továrna výkon,“ řekla Rydvalová.

Původní termín kolaudace trmického lihovaru byl stanoven na 10. listopad letošního roku. Tehdy vedení společnosti PLP a. s., která lihovar vlastní, požádalo o odklad ze dvou důvodů. Řáha: Můžu být na lihovar hrdý. Takové fabriky se nebourají buldozerem

„Prvním byla nepřítomnost ředitele. Druhým pak skutečnost, že jak jsme slíbili trmické radnici, že preferujeme pokračování zkušebního provozu. Případná kolaudace by pak proběhla po vyřešení všech problémů koncem tohoto nebo začátkem příštího roku,“ řekl tehdy Oldřich Řáha.

Stavební úřad v Litvínově byl pověřen kolaudačním řízením poté, co ústecký krajský úřad kvůli možné podjatosti odebral rozhodování o dalším provozu lihovaru trmickému stavebnímu úřadu.