Vjezd bude umožněn pouze vozidlům provádějícím zásobování provozoven v této ulici.“