Například Martin Novák líčil, že jednou musel čekat asi deset minut.

„Kvůli tomu mi ujel autobus. To ovšem z takového Chlumce nebo Trmic není vůbec příjemné,“ upozornil. „Jeden má pak strach, aby mu na rameno nepoklepal revizor a nenapařil mu pokutu jak Brno,“ rozčiloval se.

Na to ovšem Milan Knotek, mluvčí ústeckého dopravního podniku (DP), řekl, že kromě jednoho ústního podnětu DP nezaznamenal, že by byl SMS systém méně spolehlivý v okrajových částech města než jinde.

„Pokud mají někteří cestující z okrajových částí města problém s SMS jízdenkou, je to pravděpodobně způsobeno špatným signálem operátora, nikoliv systémem SMS jízdenky,“ bránil se Knotek.

Od 1. ledna do 30. září si cestující v MHD zakoupili 592 531 SMS jízdenek. Za stejnou dobu DP přijal jen 168 reklamací. Z toho je 52 reklamací neoprávněných, kdy 37 zákazníků porušilo při využití SMS jízdenky Smluvní přepravní podmínky DPMUL, 11 zákazníků nemělo aktivní službu Premium SMS a 4 zákazníci si požadavek na SMS jízdenku vůbec neodeslali. Smlouva na SMS není výhodná

Reklamací, které byly uznány jako oprávněné kvůli výpadku operátora či provozovatele systému, přijal DP od začátku roku 2009 celkem 112.

„Zbylé čtyři reklamace řešíme. Vzhledem k uvedeným číslům je zřejmé, že systém funguje poměrně spolehlivě. Podle neustále se zvyšujícího počtu prodaných SMS jízdenek ho navíc využívá stále více cestujících,“ pokračoval Knotek.

Zároveň také vysvětlil, že v září DP zaznamenal zvýšený počet výpadků na straně operátorů, což samozřejmě výrazně ovlivnilo funkčnost celého systému. „Zatímco od ledna do srpna 2009 docházelo k výpadkům spíše výjimečně, maximálně 1 krátkodobý neplánovaný výpadek za měsíc, v září byl s doručením SMS jízdenky problém tři dny po sobě,“ informoval Knotek s tím, že konkrétně to bylo 2., 3. a 4. září.

Důvodů, proč není cestujícímu SMS jízdenka doručena, nebo je mu doručena pozdě, může být několik. V první řadě je to, že zákazník nemá pro své telefonní číslo aktivní službu Premium SMS. Revizoři v MHD vybrali na osm milionů korun

Za druhé může mít mobilní operátor výpadek a do systému SMS jízdenky přijde požadavek opožděně, a ta je pak doručena cestujícímu pozdě.

Samozřejmě za tím může být i porucha na zařízení společnosti Erika, která systém SMS jízdenka pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem provozuje.
„Společnost Erika ve spolupráci s operátory každý vzniklý problém okamžitě řeší, analyzuje a na základě zjištěných skutečností přijímá taková opatření, která by do budoucna podobným případům mohla zabránit,“ dodal k tomu Knotek.

Sama Erika se k tomu nevyjádřila s tím, že manažeři společnosti jsou zaneprázdnění, případně právě odešli.

Placení v MHD s pomocí SMS - krok 3