Jak uvedl Jaroslav Müllner, ředitel nemocnice, ryjická léčebna má kapacitu pouze 115 lůžek.

Ta ale zřejmě ještě klesne na zhruba 60.

„Očekáváme ministerskou vyhlášku, která zvyšuje počet volných metrů na jedno lůžko,“ vysvětlil.

„Jsme také jedinou nemocnicí tohoto druhu v okrese a zhruba 90 procent pacientů k nám vozí z Masarykovy nemocnice.

Vzrůstá také počet seniorů. A tím pádem i pacientů nemnocnice, a v příštích letech to podle demografických výzkumů nebude o moc lepší. Obyvatelé jsou také více nemocní a vyžadují vyšší péči.

Ústecký kraj, jež je zřizovatelem nemocnice, proto rozhodl, že v jejím areálu nechá postavit nový pavilon. Podle Magdaleny Hanáčkové z kanceláře hejtmanky je ale případné vysoutěžení jeho zhotovitele a zahájení prvních stavebních prací předpokládáno nejdříve v letech 2012 až 2013.

„Pro nemocnici v Ryjicích je zpracována studie, jíž schválila nejprve investiční komise a poté rada kraje,“ vysvětlila Hanáčková. „Předpokládaná hodnota stavebních prací činí dle studie 220 milionů korun,“ dodala.Léčebna v Ryjicích živoří

Investičnímu odboru pak již krajská rada uložila, aby začal pracovat na projektové dokumentaci nutné ke stavebnímu povolení. Protože ale v současné době nejsou finanční prostředky, příprava dokumentace má začít až v roce 2011.

Nová nemocniční budova by podle předpokladů měla mít 110 lůžek. Sloužit by především měla jako rehabilitační pavilon. „Případně by tu bylo možné dělat také sociální hospitalizace,“ vysvětloval k tomu ředitel Müllner.

Léčebna v Ryjicích se ovšem také potýká s nedostatkem prostředků. Nejvíce je to podle Müllnera patrné na výplatách.Léčebně hrozí pád

„Bylo rozhodnuto, že se mají navýšit, ale nikdo už neřekl z čeho,“ postěžoval si. „No, na příští půlrok se nám tento problém podařilo vyřešit,“ dodal.