„Až nápadně dost sněhu nebude znamenat v Telnici jenom vyšší výdaje za údržbu komunikací, ale také zisk v zimní sezoně ze dvou parkovišť a pěti hospod v majetku obce. Kdybychom je s velkou slávou privatizovali, chovali bychom se sice takzvaně tržně, ale obec by měla pro budoucnost prázdné kapsy,“ uvedl Doubrava.

Podle jeho názoru si obce měly ponechat všechen majetek, který pro ně neznamenal velkou zátěž. „Obce by se neměly zbavovat ani obytných domů. Protože obec může být slušným hospodářem a nemusí na obecních bytech prodělávat.

Máme v obecním majetku 60 bytů, ve kterých bydlí zhruba 130 obyvatel. Léta jsme prováděli postupně opravy a vylepšení v našich bytech. Co jsme vybrali na nájmech, to jsme vraceli zpět do bytového fondu. Podobně se chovají i bytová družstva. A v okamžiku, kdy budou opravy a renovace bytů ukončeny, začnou pro obecní pokladnu byty i mírně vydělávat,“ zdůraznil Doubrava.

František Ryba, předseda hnutí Severočeši.cz a ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor v Mostě, potvrzuje, že družstva se vždy uměla chovat ekonomicky a současně šetrně k družstevníkům.

To si uvědomují i občané města Most. Město nabízí obyvatelům byty v mosteckých domech a osmdesát procent z nich tyto byty svěřuje do správy právě bytového družstva.

Ryba k současné situaci uvedl: „Lidé si sice stěžují, že jim roste nájem, ale na druhou stranu chápou, že bohužel náklady stoupají. Přesto lidé v obecních a družstevních bytech nemají hrůzu z toho, že se jim krutým způsobem zvedne nájem.“

Doubrava k hospodaření obcí zdůraznil, že Telnice je sice malá obec, ale opatrné hospodaření obce vedlo k tomu, že si Telnice mohla dovolit opět zprovoznit mateřskou školu a nechala rekonstruovat objekt, ve kterém je umístěn domov pro seniory.
V Telnici dokonce chtějí zvětšit majetek obce.

„Chceme investovat, postavit sluneční elektrárnu. Když je stát posedlý placením za výrobu předražené elektřiny, proč by měli získávat tyto peníze jen podnikatelé, kteří mají prokalkulováno, že to je dobrý kšeft? Proto chceme od státu získat peníze za elektřinu ze slunce i my.

I pokud sníží stát výkupní ceny solární elektřiny, investice se obci vyplatí,“ komentoval Doubrava telnickou strategii – neprivatizovat, ale užívat.
„Máme právo obecní majetek využívat, ale nemáme právo ho jakýmkoli způsobem zcizit.

Naopak. Naší povinností je majetek obce rozmnožovat, aby ti, kteří přijdou po nás, měli stejnou možnost, jakou máme my,“ zdůraznil Doubrava.