„Dokončili jsme přeložku zásadní páteřní kanalizační stoky, která byla klíčová pro uvolnění staveniště,“ vysvětlil Hofmann.

„Cílem je dostavba poloviny vozovky přilehlé k řece, aby na ni mohl být převeden silniční provoz a mohla být dokončena i druhá část vany, mostu a dalších objektů na stavbě.“

Stavba se na začátku zpozdila kvůli problémům s financováním a také kvůli zvýšené hladině Labe.

„Nevzdáváme se myšlenky, že stavbu zprovozníme do konce tohoto roku. S tím, že v roce příštím budou stavební práce probíhat, ale neměly by omezovat provoz,“ dodal Hofmann.