V prvním případě bylo k 31. prosinci loňského roku nesplaceno 280 milionů korun. V případě druhém pak 1,392 miliardy.

Úvěrový rámec pak chce kraj platit z evropských peněz.

Jak uvedla Magdalena Hanáčková z kanceláře hejtmanky, úvěrový rámec není klasickou formou zadlužení, splácenou z vlastních zdrojů kraje.

„Úvěrový rámec je totiž čerpán na předfinancování projektů dotovaných z EU. Splácí se tedy z dotací ze státního rozpočtu ve výši státního a evropského podílu realizovaných projektů a tedy není zatěžován rozpočet kraje v následujících letech.“

Úvěr z let 2006 až 2008, jenž byl použit hlavně na opravy silnic a zdravotnictví, by měl být splacen k 31. prosinci 2011, úvěrový rámec do 31. prosince 2013.

Jak ale uvedl vedoucí ekonomického odboru Stanislav Dostál, kraj má ještě možnost čerpat investiční úvěr ve výši 700 milionů korun.

„Ten ale zatím ještě nebyl využit, protože je určen jako rezerva na ivestice. Tedy se zatím nedá hovořit o dalším zadlužení. Pokud by byl použit, měl by být splacen do konce roku 2016.“

O žádném dalším úvěru kraj v tuto chvíli neuvažuje.

Na co by měl kraj použít úvěrové peníze? Pište své návrhy níže do diskuze!