Spojnice mezi Mezní a Chuderovskou ulicí je docela frekventovaná, řada místních lidí ji už léta pravidelně využívá k procházkám do přírody a někteří i jako přístupovou cestu k městské hromadné dopravě, do práce a zpět.

„Doslechli jsme se, že firma ji teď chce přehradit plotem. Jak si něco takového může dovolit, když jde o veřejnou cestu?“ rozčiloval se Zdeněk Fischer z nedaleké Voskovcovy ulice. Další lidé, jak ze Severní Terasy, tak i z Chuderova, si stěžovali na obvodní radnici.

„Bohužel, o veřejnou cestu právně nejde, v katastru tak zanesena není. Někdo to v minulosti opomněl,“ uvedl starosta Severní Terasy Leo Dittrich.

Nicméně, jak dodal, přesto místní radnice s jejím zrušením nesouhlasí. Problém však podle něj je, že jen část úseku vede po městských pozemcích a ostatní jsou v majetku právě North Videa.

„Se zástupci firmy jsem o tom jednal, ale k dohodě zatím nedošlo,“ dodal Dittrich s tím, že věc skončila na ústeckém stavebním úřadu.

Ten podle Ivany Solničkové z magistrátu města žádost o oplocení pozemků firmy North Video zamítl. „V případě odvolání jakéhokoliv účastníka bude o věci rozhodovat krajský úřad,“ informovala Solničková. Dittrich doplnil, že zamítavý verdikt byl odůvodněn nesouladem záměru s územním plánem.

North Video se již odvolalo. „Ano, odvoláváme se proti usnesení stavebního odboru magistrátu o zastavení stavby, a to hned z několika důvodů,“ uvedl jednatel firmy Miroslav Solař.

„Za prvé si myslíme, že je byrokratické a dogmatické rozhodovat na základě územního plánu z roku 1996, kdy dodnes úředníci neřešili, že dotčené pozemky městu vlastně nepatří. Za druhé, je to soukromý pozemek se všemi právy i povinnostmi, které se nás dotýkají a které ze zákona musíme dodržovat.

Mimo jiné i na doporučení auditora musíme zabezpečit majetek společnosti tak, aby se nezvyšovaly náklady na jeho ochranu a aby nedocházelo ke zvyšování bezpečnostních rizik.

Proto jsme přistoupili k výměně plotu za nový a kolem všech našich pozemků. A za třetí jsme to byli my, kdo přišel s návrhem výměny dotčených pozemků za jiné, které rozhodně nedosahují ani zlomku ceny pozemků zhodnocených na nich již postavenou zpevněnou asfaltovou cestou. Problém je v tom, že se jedná o pozemky v jiném obvodu města a úředníci se zřejmě neumějí spolu rychle dohodnout,“ argumentoval Solař.

Dittrich to odmítá, s jednáními o směně začal, ale byla prý složitá právě proto, že druhé pozemky nejsou na Severní Terase, ale na Bukově. Navíc podle něj North Video žádá lepší parcely za horší, zatímco podle Solaře je to zase naopak.

„S jednáními jsem přestal, když si dala firma požadavek na stavební úřad o povolení oplocení přes cestu. Bral jsem to jako podraz, ale můžeme pokračovat, když od plotu odstoupí. Náš zájem je, aby cesta zůstala zachována. I my bychom přivítali, kdyby byla na městských pozemcích a vedena jako veřejná, aby ji už nikdo ani v budoucnu nemohl zpochybňovat,“ dodal starosta.

Solař ujistil, že North Video nemá žádný problém otázku cesty rychle dořešit.

„Nemůže ale na základě nečinnosti úředníků připustit zbytečné plýtvání statisíců korun a vést plot přes své vyasfaltované parkoviště, když o pár metrů dále jej lze s minimálními náklady zapustit do hlíny. Má-li město zájem vycházet vstříc požadavkům občanů a má-li zde nějaké plány, jsme ochotni jednat, ale hned, a ne čekat dalších 13 let, než se rozhodne, že zde vlastně město nic podnikat nebude,“ uzavřel jednatel firmy.