Ústečan Miroslav Hübner řekl, že se přijde do nového plánu podívat. „Ani ne tak, že bych chtěl něco vybudovat. Jen mě zajímá, z čeho si zase naši papaláši budou dělat cár papíru. A to prosím po tom, co si ho pěkně přizpůsobí ke svým potřebám,“ dodal.

Jaroslav Štráchal, jednatel ústecké stavební firmy Insky, vysvětlil, že územní plán je skutečně zásadní pro ty, kteří chtějí budovat. Například pro developery. „Přiznám se ale, že to příliš nesleduji, protože nemám žádné rozvojové projekty,“ smál se.

Územní plán je jinak klíčový dokument pro stavební rozvoj města. Zpracovává se zpravidla na deset let. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro územní rezervy a stanovuje podmínky jejich využití.

Do 17. března je návrh nového územního plánu k dispozici jak na Magistrátu města Ústí nad Labem, tak v Informačním středisku města Ústí nebo na webových stránkách města. Veřejné projednání proběhne 2. 3. 2010 od 15.00 v domě kultury.

Každý občan má právo během doby, kdy je návrh územního plánu vystaven, zaslat k němu své připomínky. „Pro uplatnění připomínek a námitek je možné využít formuláře, který je k dispozici na Odboru územního plánování MmÚ, v Informačním středisku města Ústí nad Labem a na webových stránkách města a to do 17. března,“ uvedla Ivana Solničková z ústeckého magistrátu. Vydání nového územního plánu město připravuje na konec roku 2011.