V Ústí jsou dotace přidělovány i občanským sdružením, jejichž předsedou je člen zastupitelstva. Problematické je i zastoupení těchto osob v komisích, poradních orgánech rady města.

„V každém případě by se jednalo o střet zájmů. Je na posouzení, jestli to není v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Ne že bych o podobných praktikách neslyšel, ale tak by to být nemělo. To je bez diskuze,“ řekl Deníku Karel Nepraš, městský zastupitel za Stranu zelených.

Zastupitel za ČSSD a nyní i radní města Michal Rožec je zároveň předsedou občanského sdružení Estuario, jemuž byla několikrát přidělena městem dotace. Zároveň je i místopředsedou Komise mládeže a sportu, která rozhoduje o příspěvcích na sport a sportovní akce. Společně s ním je v této komisi i další člen sdružení, Martin Šlambor.

Jsou to právě komise, které přerozdělují dotace. Členy komise nanominuje vítězná politická strana, jak vysvětlil Arno Fišera (ČSSD), náměstek hejtmanky Ústeckého kraje. Karel Nepraš k tomu sdělil: „Komise jsou důležité poradní orgány rady města a někdy je to jejich rozhodování trochu mimo kontrolu veřejnosti.“ Podle něj rada města rozhoduje o tom, kdo v té komisi bude, a dokonce i které komise budou zřízeny. „Když si řeknou, že budou mít komisi sportu, tak ji budou mít. Navolí si do ní osoby, které tam chtějí mít,“ doplnil.

Někteří Ústečané o spravedlivosti při rozdělování příspěvků na sport dost pochybují.

„Sám se pohybuji ve sportu celý život a učím tělesnou výchovu, tak vím, že slovo fungovat nelze vůbec použít. Finance do sportu jsou přerozdělovány stejně jako v celé české společnosti, a to je korupce,“ řekl přesvědčeně Jan Vácha z Dobětic.

Plážové sporty

„Jediná cílová skupina, která potřebuje peníze je mládež a lidé, kteří s ní pracují. Ti jako jediní vědí, kde jsou ty peníze potřeba,“ vyjádřil svůj názor Vácha.

V říjnu 2008 město občanskému sdružení Estuario poskytlo dotaci ve výši 190 tisíc korun na realizaci projektu „Aréna plážových sportů“.
Jak kdo hlasoval, se nedá zjistit. „Město při jednání zastupitelstva města nepoužívá elektronické hlasovací zařízení, takže informaci o hlasování pana Rožce k tomuto bodu nemáme,“ uvedla Deníku Ivana Solničková, tisková referentka magistrátu.

„V tomto případě pouze víme, že „pro“ hlasovalo 27 z 28 zastupitelů, přičemž nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel - jeden poslanec tedy nehlasoval vůbec,“ doplnila Solničková.

V rozhodnutí ze zmíněného zasedání zastupitelstva není uvedeno, že by zastupitel Michal Rožec ohlásil, že by mohl být podjatý jakožto člen sdružení, o jehož podpoře se hlasovalo. Dá se přepokládat, že byl v zasedací místnosti a svou přítomností mohl kolegy ovlivnit v hlasování.
Hned v prosinci 2008 zastupitelé schválili pro Estuario finanční příspěvek ve výši 108 tisíc korun na akci „International Old Boys Cup 2008, v březnu 2009 jim přidělili na další ročník 100 tisíc korun.

Estuario nedostává dotace jen od města, ale jedna velká přišla i z krajského úřadu, z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, a to na zmiňovaný areál plážových sportů, který by měl vzniknout v těsné blízkosti městského stadionu.

„Ústecký kraj poskytl na tento projekt dotaci ve výši 2 460 000 korun,“ řekla Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí kraje.
Tuto dotaci však nenavrhuje Komise pro sport a tělovýchovu, v níž je opět člen Estuaria, Martin Šlambor, ústecký podnikatel a cestovatel. Projekt se zřejmě líbil, tak jej pracovní skupina hejtmanky doporučila a posléze byl odhlasován zastupitelstvem kraje.

Proti tomu se ohradil sám Michal Rožec. „Dotace z Fondu hejtmanky s tím nemá nic společného. Sportovní komise a Fond hejtmanky jsou úplně odlišné záležitosti. Sportovní komise o těchto dotacích určitě nerozhoduje,“ řekl Rožec s tím, že sportovní komise rozhodují o akcích, které si dávají jednotlivé kluby.
„Rozhoduje o příspěvcích na různé akce, a v té komisi nejsem, jak jistě víte,“ uštěpačně dodal Rožec.
V krajské ne, ale jaksi pozapomněl na tu městskou.

Ani pozemek s budoucím beach volejbalovým areálem nevlastní přímo Estuario, ale s městem uzavřelo v červnu 2009 smlouvu o pronájmu na deset let. Platí deset a půl tisíce ročně.

Co by tedy mohlo pomoci větší transparentnosti samosprávy? „Jsem skutečně rád, že se rekonstruuje ta zasedací místnost a že se v tom myslí na to hlasovací zařízení a videozáznam,“ uvedl Nepraš ze Strany zelených. „My jsme v rámci toho navrhovali i jakoby zveřejňování zápisů z jednání těch komisí a výborů. To zatím nevyšlo,“ uvedl Nepraš.

V květnu otevřou

Co se týče areálu plážových sportů, tak Michal Rožec předpokládá, že by mohl být otevřen k prvnímu květnu.
„Tenis tam nebude. Bude tam jenom písek, tam, kde byla dříve antuka. Ale předpokládáme, že to budeme mít variabilní, ty kůly na beach volejbal. Budou se moci vyndat a může se tam hrát fotbal nebo cokoliv jiného. V šatnách se v tuto chvíli dělá elektrika, voda a topení. Je plánovaná i společenská místnost,“ námřekl, ještě předtím než ukončil telefonní hovor, zastupitel Rožec. Později už telefon nezvedal.

ZPRACOVALA Kateřina Drozdová