Podnik s více než stoletou historií, Severočeská armaturka a.s., nezažívá dobré časy. V srpnu minulého roku ji soud kvůli vysokým pohledávkám vůči věřitelům poslal do konkursu. Jaroslava Dlabolová, insolvenční správkyně jmenovaná soudem, odpovídala na otázky Ústeckého deníku.

Ekonomická krize tradiční ústecký závod zasáhla silně. Můžete popsat, jak vypadal jeho strmý pád? Ještě v roce 2008 se roční obrat pohyboval kolem 250 milionů korun.

Armaturka se dostala do obdobných potíží jako mnoho dalších někdejších „nositelů našeho průmyslu“. Po moratoriu, kdy se patrně zvažovala i jiná cesta z této situace, byl prohlášen konkurs na její majetek. Po mém jmenování insolvenčním správcem, jsme, vedeni snahou o zachování provozu podniku, byli nuceni přistoupit k dalšímu propouštění a částečnému omezení výroby. Ukončila se výroba regulačních stanic.

Armaturka dluží i svým zaměstnancům. Kdy budou jejich závazky uhrazeny?

Všem zaměstnancům, kteří v podniku pracují, jsou jejich mzdy vypláceny řádně a včas. Ze mzdových závazků, které vznikly před prohlášením konkursu, bude v tomto měsíci uhrazeno 30 procent. Zbývající část bude možné uhradit ve chvíli, kdy se podaří nakumulovat dostatečné zdroje. Termín však nejsem schopna zatím odhadnout.

Kolik zaměstnanců v současnosti v podniku pracuje?

Počet zaměstnanců bylo nutno poměrně radikálně snížit. Propouštělo se ještě před mým nástupem a částečně i po něm. V současné době má podnik 34 pracovních míst s tím, že na některé jednorázové zakázky přijímá brigádníky.

Z HISTORIE:
Severočeská armaturka byla založena v roce 1899 jako pobočný závod magdeburgské armaturky Schäffer a Budenberg. Se stavbou dalších provozů přešel na samostatný výrobní program pro chemický a potravinářský průmysl.


Myslíte si, že Severočeská armaturka bude opět schopná standardního provozu bez kontroly insolvenčního správce?

Bankrot patří do tržní ekonomiky stejně jako podnikání. Je-li insolvenční návrh podán včas a jedná-li se o podnik s konkurenceschopným výrobním či obchodním programem, může být výsledkem insolvenčního řízení „uzdravený“ podnik stojící opět na startovní čáře, tentokrát ovšem bez dluhů a s poučnou zkušeností z minulosti.

Jak to vypadá s výběrem nového vlastníka?

V průběhu tohoto roku proběhne výběrové řízení a poté, jak doufám, i k oživení Severočeské armaturky.

Co společnost nyní ještě vyrábí?

Soustředíme se na stěžejní činnost podniku – výrobu uzavíracích a pojistných ventilů. Obrat je samozřejmě zlomkový proti „úspěšným“ minulým obdobím, avšak výsledky hospodaření za první dva měsíce po mém nástupu do funkce nás naplňují mírným optimismem. Společnost nevytváří ztrátu, naopak je v mírném zisku a zároveň produkuje kladné cash flow.