„První park ochrany přírody a ptactva ve střední Evropě“ - tak bývá označována ptačí rezervace, kterou roku 1908 založil v Ústí nad Labem místní velkoobchodník Heinrich Lumpe. Za to si později vysloužil čestný titul „Otec evropského ptactva“. Tento chvalozpěv napsal Martin Krsek, historik ústeckého muzea, v úvodu své diplomové práce o ústeckém fenoménu „Lumpe“.

A jak ho vnímají současní Ústečané? Například počítačový expert Pavel Grunzner si hned vzpomněl na železářství U Lumpeho. „Nevím, jestli se tak železářství skutečně jmenuje, ale ve Vaníčkově ulici je železářství, kterému říkají lidé Lumpeho železářství. A Lumpepark? To je zoo.“

Prakticky celý život Heinricha Lumpeho byl spojený s Ústím. Základní zdroj jeho příjmů tvořil rodinný obchod se železářským zbožím v Ústí, který založil již jeho strýček Ignaz Lumpe, vážený ústecký měšťan.

Heinrich později již jako majitel v letech 1906–1907 v Dlouhé ulici nechal postavit pro velkoželezářství tříposchoďový secesní dům. Velký význam pro Ústí měla zakázka na stavbu vodovodu z dubna 1913. Lumpeho vodostavební společnost položila 10,5 km potrubí i s vodárnou a rezervoárem na Větruši.

Za Mariánskou skálou v Ústí vytvořil park, kde ptáci měli na stromech stovky rozvěšených budek a mnoho křovin jako přirozené úkryty. Ptáci do parku přilétali, protože zde měli klid a byli přikrmováni.

Lumpe neměl syna. Stejně jako jeho strýc a ústecký měšťan, i on si vybral následovníka mezi synovci. Od 14 let mu proto v obchodě pomáhal Alfred Lumpe. Starý pan Lumpe v lázních v Dubí na Teplicku 22. února 1936 zemřel za nejasných okolností u rybníčku. Zde byl nalezen mrtev s hlavou a částí těla pod zmrzlou hladinou. Lumpemu bylo 77 let.

Park i velkoobchod převzal synovec Alfred. Když přišla druhé světová válka, bylo méně peněz na jeho udržování, ale válku přežil. Jisté je, že jméno ústeckého Němce Lumpeho, ať Heinricha, či jeho synovce Alfreda, bylo respektováno i Čechy.

Alfred Lumpe od konce války zdůrazňoval, že s nacistickým režimem měl jen nutné formální vztahy, jak vyplývalo z jeho postavení obchodníka. V srpnu 1946 se Lumpeho rodina vystěhovala do americké zóny Německa v Bavorsku.

Pošlete nám svůj tip do seriálu „Žili v Ústí“ na zajímavou osobnost.
Své tipy pište do diskuze níže nebo na mail ustecky@denik.cz