Přihlaste se do do regionálního grantového fondu ČSOB a Poštovní spořitelny. Přihlášky do 4. ročníku programu podpory regionů mohou organizace podávat do 19. března.

O podání žádosti přemýšlí i ředitel Poradny pro integraci Jan Kubíček.
„O projektu jsem doposud neslyšel, ale myslím, že by to pro nás mohlo být zajímavé. Zvážíme, s jakým projektem bychom mohli o grant žádat,“ uvedl Jan Kubíček.

Grantový program je rozdělen na dvě nezávislá kola, na tzv. „menší granty“ a „velké granty“. V prvním grantovém kole budou podpořeny menší komunitní projekty.

Příspěvek na jeden projekt může činit maximálně 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude zaměřeno na tři velké komunitní projekty, které budou podpořeny shodně částkou 300 tisíc Kč.

Celkem budou v letošním roce v obou grantových kolech rozděleny 3 miliony korun.
Odborné vedení programu zajišťuje nadace Via. Jejich granty v současnosti využívá například Občanské sdružení Chvojensko.
„Program Via nám zrovna běží a letos budeme podávat projekt na pokračování Ostrova – projektu na oživení místních kostelíků a kaplí,“ řekla Jiřina Bischoffiová, která si spolupráci s nadací velmi pochvalovala.

Letošní ročník programu podpory regionů má dva tematické okruhy. Grantový fond ČSOB je orientován na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Grantový fond Poštovní spořitelny bude zaměřen na podporu takových projektů, které se budou orientovat na rozvoj komunitního života.