Vydavatel prvních novin v Ústí nad Labem. Podnikatel. Poslanec. Dokonce také spisovatel. To všechno byla za starého mocnářství jedna z nejzajímavějších osobností, jež tu kdy žily. Carl Georg Wolfrum.

Podle Vladimíra Kaisera, ředitele ústeckého archivu, je první z rodiny Wolfrumů zajímavý hlavně tím, že odmítal nacionalismus. „Byl vzdělán v Paříži, kde se setkal s básníkem Heinrichem Heinem, s Lafayettem. Díky tomu se domů vrátil jako liberál,“ líčil ho Kaiser.

„Nacionalismus nenáviděl. O národnostních sporech, tehdy módních, tvrdil, že jsou škodlivé, protože odvádějí lidi od práce.“

Pro město se staly zásadní jím založené místní noviny. Aussiger Anzeiger, tedy Ústecký hlasatel. První číslo vyšlo 18. srpna 1857.

Náklad činil sto kusů. Distribuci novin zajišťoval knihkupec Franz Hübl v Ústí. Neobešlo se to bez těžkostí, pro získání koncese na vydávání novin nebyla

padesátá léta příznivá, ve městě neexistovala tiskárna, a rovněž nebylo snadné najít schopného redaktora.

„Jejich dědicem je Ústecký deník,“ pokračoval Kaiser. Anzeiger se totiž časem změnil v Aussiger Tagblatt. Což v němčině znamená právě Ústecký deník.

Stal se dokonce předsedou rozpočtového výboru rakouské monarchie. Zajímavé je, že když mu vypršel desetiletý poslanecký formát, nebyl pro své liberální postoje znovu zvolen. K jeho zvolení mu pomohla liberecká hospodářská komora, jež disponovala slušnou sumou hlasů.

O svém životě pak napsal rozsáhlé paměti. „Můj postřeh je, že tak jako se dochovaly různé drobnosti a drby na ostatní významné ústecké činovníky, na Wolfruma nikoliv. Žádná dýmka před spaním, nebo oblíbené víno,“ dodal Kaiser.

Jeho jméno dnes osloví málokterého Ústečana.

„Já o něm nic nevím, jen, že existoval a že v jeho vile sídlí ústecký rozhlas,“ uvedl Marcel Pek. To se ovšem trochu spletl. Český rozhlas – Sever sice ve Wolfrumově vile sídlí, tento byl ale nejstarším synem Carla Georga. Jmenoval se Carl Friedrich a ač byl úspěšným továrníkem, otcových výšin nedosáhl.

Carl Georg Wolfrum
Žil v letech 1813 až 1888.
Pocházel z německého Hofu
Vypracoval se z nuzných poměrů mezi nejvýznačnější ústecké podnikatele
Se získáním rakouského státního občanství se stal městským radním, staral se o finance, labskou plavbu a noviny
Roku 1867 byl zemským sněmem zvolen do vídeňské říšské rady.
Stal se předsedou rozpočtového výboru rakouské monarchie
Roku 1885 se vzdálil z politiky
Zemřel 30. května 1888