Na dvě stovky připomínek a námitek. Zhruba tolik jich dorazilo na magistrát do včerejška, kdy skončila lhůta pro připomínkování konceptu nového územního plánu města.

K tomu uvedla Ivana Solničková z kanceláře primátora, že nejsou zpracovány pouze ty, které dorazily během včerejška anebo ty s včerejším razítkem z pošty. „Pořizovatel nového plánu, tedy odbor územního plánování, připomínky a námitky ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotí,“ popsala Solničková jejich další osudy.

Připomínky Strany zelených

Samozřejmě také určí, jak a zda vůbec budou zohledněny v návrhu územního plánu. „Toto vyhodnocení bude připojeno k odůvodnění Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Pokyny schvaluje zastupitelstvo města,“ sdělila dál Solničková.

K podaným připomínkám je ovšem potřeba připočítat i patnáct námitek ke konceptu územního plánu, jež včera na podatelně magistrátu podala Strana zelených. Námitky Strany zelených byly podány jménem zástupkyně veřejnosti Ireny Moudré Wünschové, jinak lékařky Masarykovy nemocnice.

Co trápí Ústečany v novém plánu?

- Nejaktivněji v podávání námitek ke konceptu nového územního plánu přistoupila Strana zelených.

- Strana podala celkem patnáct připomínek, podpořilo je zhruba 300 lidí.

- Námitky se týkají mj. zástavby na Růžovém paloučku, paroplynové elektrárny v Úžíně, úprav areálu bývalé Prefy ve Vaňově, většího využití nábřeží Labe k rekreaci, možnosti výstavby na Střížovickém vrchu apod.

- Město předpokládá, že námitky vyhodnotí do letošního května.

- Územní plán pak vydá ústecké zastupitelstvo dle předpokladů až příští rok, a sice v prosinci.

Zmocnění Ireny Moudré Wünschové jako zástupkyně veřejnosti podepsalo 300 občanů města Ústí nad Labem. Podpisové archy jsou součástí podání. „Jakmile mi magistrát na námitky odpoví, Ústečany se stanovisky úřadu seznámím. Zájmem zelených je otevřená veřejná debata nad připravovaným územním plánem města,“ uvedla doktorka Moudrá Wünschová.

Plán bude hotový napřesrok

„Chceme, aby územní plán reguloval budoucí rozvoj tak, jak si přejí jeho občané. Plány by neměly ignorovat vůli místních lidí tak, jak se to v konceptu děje třeba na Růžovém paloučku, ve Vaňově, na Klíši nebo ve Strážkách,“ uvedla Wünschová.

Jinak už město jen výjimečně obdrželo námitku či připomínku o stejném obsahu. I tak se ovšem z 99 procent námitky týkají jednotlivých parcel s požadavkem na jejich vymezení jako zastavitelný pozemek pro výstavbu rodinných domů.

„Zpracování námitek a připomínek předpokládáme do poloviny května 2010. Samotný územní plán by mělo zastupitelstvo vydat v prosinci roku 2011,“ dodala Solničková.

Co byste v územním plánu změnili vy? Diskutujte!