Chtějí nám sebrat naše oblíbené koupaliště. Bude tu satelitní městečko prominentů. To jsou zprávy, které se šíří mezi některými Ústečany. Týkají se areálu přírodního koupaliště v Habrovicích.

Jak to bude?

„Už se o tom mluví dlouho a nikdo nebyl schopný nám s konečnou platností říct, jak to bude dál. Já se sem jezdím koupat už hodně dlouho,“ rozčiloval se například František Duny. „Bojím se, že se tam postaví vily pro smetánku,“ dodal rozčileně.

Podle koncepce nového územního plánu na pláži ovšem není možné rodinné domky stavět. Potvrdila to Ivana Solničková z kanceláře primátora.

„Parcely přiléhající k ploše rybníku na západní straně, což je ta, která sloužila k rekreačnímu využití, jsou v konceptu vymezeny jako plocha veřejného prostranství, plocha rekreace na plochách přírodního charakteru a plochy smíšené obytné rekreační,“ vysvětlila.

Výstavba je plošně umožněna, podle konceptu, jen na ploše východní strany rybníku. Na rodinné domky pak jen za silnicí, jež kolem vede.

Zúžený prostor

K tomu ale zase mají připomínky ústečtí zelení. Například zastupitel centrálního městského obvodu Karel Nepraš.

„Prostor pro občanskou vybavenost je tu dost zůžený. Zůstává tu vlastně jen úzký trávník u břehu,“ kritizoval Nepraš. „Další nebezpečí vidíme v rozšiřování silnice, jež kolem rybníku vede,“ dodal s tím, že by chtěli, aby statut místa zůstal zachován stejný jako dnes.

Majitelem pozemků a objektu je ústecký podnikatel Jaroslav Beránek. Ten o provozování koupaliště nemá zájem. Prozatím se s ním dohodly na provozování a pronájmu pláže ústecké Městské služby.

Podle Miroslava Štráchala, ředitele Městských služeb, otevření přírodního koupaliště není žádný větší problém. „My samozřejmě máme vše připraveno stejně, tak jako loni,“ řekl Štráchal.

V minulosti se o habrovické koupaliště také staraly Městské služby. Potom ale habrovický rybník v roce 2004 město prodalo firmě Spobyt. Ta koupaliště a chatovou osadu v Habrovicích prodala Jaroslavu Beránkovi počátkem července 2008.

Beránek ale už jednou odmítl odpovídat na otázky Ústeckého deníku, byť by to bylo třeba jen o možnostech využití pozemků. Včera telefon také nezvedal.

Studii využitelnosti pozemků u rybníku mu ale prováděl ústecký architekt Zdeněk Šťastný. „To není oficiální studie, slouží jen pro potřeby vlastníka, pana Beránka. Zvažujeme tu několik variant,“ uvedl Šťastný, ale neprozradil nic bližšího.

Město ovšem zhruba rok před prodejem pozemků Spobytu nechalo Habrovický rybník revitalizovat.

Revitalizace podle Jiřího Čalouna z ústeckého magistrátu spočívala hlavně v odbahnění rybníku, dále rekonstrukce kamenného obkladu hráze, výstavby nového požeráku, bezpečnostního přelivu a loviště ryb včetně úpravy břehové a porostů.

„Celkový náklad na revitalizaci Habrovického rybníku činil 35,033 milionu korun, z toho dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 26,64 milionu korun a dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 3,37 milionu,“ dodal.