Posledním červnovým dnem pro ně skončí povinná školní docházka a opustí brány Základní školy Trmice.

Pedagogický sbor si pro své žáky proto připravil v restauraci U Kastnerů památeční vyřazovací ples.

Tuto netradiční akci škola pořádá již čtvrtým rokem. K poslechu a tanci hrála kapela Muzikus.