Bezpečně projet Ústím na kole a dostat se do klidu Krušných hor nebo Českého středohoří? Zapomeňte. Cyklotrasy v centru vedou v drtivé většině případů po silnicích a nezdá se, že by tomu mělo být v budoucnosti jinak.

„Rodina s dětmi si může bezpečně vyjet na kole pouze na Střekově,“ neskrývá rozhořčení Karel Nepraš, zelený zastupitel centrálního městského obvodu. Všude jinde je nutné soupeřit s auty a bezohledností řidičů.

„Město neprojevuje dostatek politické vůle,“ pokračuje Nepraš. Proč? Magistrátní koncept cyklotras nazvaný Cyklistické trasy na území města Ústí nad Labem je deset let starý a zrealizováno z něj nebylo takřka nic.

Občanská liga Ústí nad Labem magistrátu navrhla svoji vizi ústeckých cyklotras, ale vše zůstalo zatím jen na stole.

„Lidé by rádi jezdili na kole, ale příležitost tady není,“ říká k tomu Jaromír Veselý, který se na zpracovávání projektu cyklotras účastnil. Argumentaci města, že výstavba cykloinfrastruktury je nákladnou záležitostí, nebere.

„Investiční nároky tras vedoucích po periferii města by nebyly tak vysoké. Stačilo by zpevnit komunikace,“ tvrdí. Připouští však, že v centru města by stavební úpravy byly komplikovanější.

Nepraš na adresu vedení města nešetří kritikou. „Při rekonstrukci Masarykovy ulice město pro cyklisty neudělalo nic.“ Podle něj se v této věci promeškalo hodně let.

Nepraš a Veselý se shodují v jednom: Budování cyklotras není prioritou vedení města. Plány cyklotras na papíře jsou podle nich k ničemu, je třeba je realizovat.

„Když se plánovala čtyřpruhová silnice v ulici Žižkova, její součástí byla i cyklotrasa. Při stavbě se na ni jaksi zapomnělo,“ vzpomíná Veselý.

Na otázku, zda magistrát v dohledné době plánuje nějakou investici do cykloinfrastruktury, jeho mluvčí Ivana Solničková lakonicky reagovala: „Ne.“ Odbor dopravy na Ústecku eviduje 44,5 kilometru cyklotras. Přesto však přehlednou mapku s jednotlivými trasy nemá k dispozici.

Solničková k tomu dodala: „Město rozjíždí cykloweb jako součást internetových stránek města, kde bude možné získat veškeré potřebné informace pro cyklisty, včetně map, fotografií apod.“

Jízda ve vlastním cyklistickém pruhu, po parku nebo pro tento účel vyhrazené části chodníku, zůstává zatím snem.

Cyklotrasy se ovšem dostávají do popředí zájmu s návrhem nového ústeckého územního plánu. „Podali jsme do něj námitku týkající se prosazení cyklotrasy do Vaňova přímo podél Labe,“ uzavřel Nepraš.