Letošní rok je pro Ústí ve znamení funkcionalismu. Josef Gočár, slavný architekt, by letos oslavil 130. narozeniny.

Výročí slaví i ZŠ Palachova. Trochu opomíjené dílo Gočárovo.

Zářijové oslavy

„Osmdesáté výročí naší budovy budeme slavit nejspíš v září,“ říká ředitel školy Marek Plch.

Právě při této příležitosti si do školy ředitel přizval také historika Martina Krska. Ten by mohl škole pomoci s chystanou expozicí.

„Rádi bychom k oslavám udělali nějakou malou výstavu, která by tu pak klidně mohla zůstat a žákům a návštěvníkům školy ukázat další zajímavosti z historie školy,“ plánuje ředitel.

„Na budově školy můžeme vidět jeden z nejčistších funkcionalismů v kraji,“ říká Martin Krsek. Na budově chválil především okna, která sice před časem prošla rekonstrukcí, ale byl zachován jejich původní vzhled.

„Budova není na seznamu státem chráněných památek, i když by si to určitě zasloužila. Má tak v podstatě štěstí, že její správce při rekonstrukci zvolil citlivý postup a zachoval původní okenní rámy, včetně jejich nezvyklé modré barvy,“ těší se historik.

Ředitel ZŠ Palachova Marek Plch ukazuje historikovi Martinu Krskovi budovu školy.


Zvenčí budova hodně připomíná vzhled, který získala po dokončení v roce 1930. Uvnitř se ale změnilo mnohé. Umyvadla na chodbách nahradily automaty na nápoje, originální kliky ustoupily hliníkovým.

Světlo v budově zajišťují dříve tak moderní zářivky. Naštěstí jich není potřeba mnoho, protože do budovy výborně prostupují sluneční paprsky.

„I ve třídách jsou okna od parapetů téměř až po strop. Myslím, že by budova splnila i dnešní přísné světelné parametry,“ odhadoval Krsek.
Ředitel ZŠ Palachova Marek Plch ukazuje historikovi Martinu Krskovi budovu školy.

Zachovalé originály

I dnes je však možné najít ve škole některé originální prvky, které tam zanechal Josef Gočár. Patří mezi ně například zachovalé dveře s originálními klikami a zamykáním na dívčích záchodcích.

Pyšní jsou na svou školu učitelé i někteří žáci. Ústečan Jan Wanke vzpomíná, že se mu škola vždy líbila.

„Byl jsem spokojen jak s výukou, tak se vzhledem budovy. Škoda jen, že byl interiér školy v minulosti poznamenán úpravami v komunistickém stylu,“ posteskl si jeden z bývalých žáků školy.

Poklad v archivu
Budova největšího architekta meziválečného Československa na přelomu roku vydala nečekaný poklad.
V archivu města byly nalezeny originální plány s Gočárovým podpisem.
Ty byly doposud považovány za ztracené.