Listina stará 551 let nese pečetě markraběte Albrechta, krále Jiřího z Poděbrad, vévodů Friedricha a Viléma Saského a 54 českých a saských radních jakožto svědků uzavření smlouvy.

Smlouva ustanovila hranici v podobě, v jaké ji známe dnes.

Výměny panství

Pokud se rozhodnete zámek navštívit, na podlaze výstavního sálu naleznete namalovanou mapu s vyznačenou hranicí. Kliknutím na terminál uvidíte výměny panství mezi Saskem a Čechami na základě zmiňované smlouvy.

Například panství Hohnstein, město Pirna, pukrabství Dohna, tenkráte i se zámkem Weesenstein, patřily Koruně české. Panství Rýzmburk, města Duchcov a Most patřily naopak před rokem 1459 k Sasku.

Výstava je rozdělena do šesti částí, které se zabývají jednotlivými aspekty pohraničí ve středověku.

Jedná se o zakládání hradů, vojenská střetnutí, hospodářství, obchod, náboženství a umění. Výstava „Grenzräume – Hranice“ bude na Weesensteinu k vidění do konce února příštího roku.

Českými partnery jsou Zámek Děčín a Iniciativa pro děčínský zámek. Také na děčínském zámku se aktuálně připravuje výstava k industrializaci severočeského pohraničí, která by měla být zahájena letos v červnu.

Iniciativa pro děčínský zámek pak připravuje vícejazyčný webový portál k hradům v česko - saském pohraničí.

Zámek postavený vzhůru nohama

Zámek Weesenstein leží necelých 30 km od české hranice a jeho muzeum odhaluje návštěvníkům 800 let saské historie. Architektonicky to vypadá, jako by zámek byl vzhůru nohama, protože jeho areál se historicky rozšiřoval seshora dolů.

Základy nejstaršího stavebního prvku, věže, leží pět poschodí nad klasicistní zimní zahradou postavenou o několik století později.

Z dolního zámku, kde se nacházejí knížecí obytné prostory z 18. a 19. století, historický mobiliář nebo cenná sbírka tapet také z 18. a 19. století s čínskými papírovými tapetami se scénami z každodenního života, se milovníci historie dostanou po schodišti vzhůru do sklepení starého hradu, do konírny, ke střílnám a koneckonců i do někdejší půdní holubárny (Taubenboden), kde si mohou prohlédnout novou mimořádnou výstavu.

Na zámku najdou turisté také stálou expozici, která je provede časem do saské minulosti. Ovšem, jak už bylo řečeno, v obráceném pořadí. Cesta do středověku vede totiž směrem nahoru.

Prohlídka je tím trochu zmatená, proto jsou návštěvníci naváděni značkou KOLA. Tato značka je starým symbolem pohybu, ale také osudu. Na zámku Weesenstein tak lze zažít krásu i nostalgii a je možné se nechat inspirovat zdejšími múzami.