Dalších 35 tisíc dostane podle mluvčího města Milana Knotka Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty UJEP na uspořádání slavnostního koncertu k 20. výročí jeho založení.

Uskuteční se v polovině května v Severočeském divadle opery a baletu.

„Stejnému sboru město přispěje ještě 20 tisíc korun na náklady spojené s účastí na Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS v Pardubicích,“ dodal Knotek.