Současný majitel legendární vinárny Na Vikárce v Litoměřicích Jiří Kupka oslovil litoměřického historika Oldřicha Doskočila a ten „životopis“ vinárny, jež vznikla v roce 1806 a ve světničce nad ní o třicet let později skonal básník Karel Hynek Mácha, napsal.

Jak knihu charakterizovat?

Podle autora publikace, jejíž celý název je „Na Vikárce v Litoměřicích – o duši básníků (nejen té K. H. Máchy), ji nejlépe vystihuje kritika Víta Ondráčka, malíře z Kunštátu na Moravě:

„Vkusně typograficky vypravená kniha Oldřicha Doskočila doslova nabitá kresbami, grafikami a fotografiemi si nakousla věru velký krajíc! Do půdorysu jediného významného litoměřického domu promítnout nejrůznější aspekty dějin: Soužití Čechů a Němců. Vinařství zakládané v kraji litoměřickém Karlem IV. Snahy obrozenců. Stolní společnosti kolem „štamtyšů“. Fenomén Mácha. Město a umělci. Skupina Ra. Odraz dějin v pamětní knize Vikárky.

A právě tento oddíl knihy mne osobně zaujal asi nejvíc. Některé otázky zůstaly ovšem viset ve vzduchu. Například – zachovala se ona pamětní kniha? Nebo – kam až sahá historie domu jako stavby, nejen historie vinárny? K jejich zodpovězení je nejspíš třeba, tak jak to činili nesčetní poutníci před námi, vypravit se na Vikárku v Máchových stopách.“

Skládá se ze čtyř částí

Kniha se skládá ze čtyř dílů, jak říká sám její autor. V první je popsána historie vinárny, která se nejprve jmenovala Zum Schustermannl – U švícka. Pak obsahuje dokumenty, současnost a skrytou reklamu vinárny.

„Troufám si tvrdit, že kniha nemá regionální, ale celostátní charakter. Aby nebyla povrchní – o Máchovi toho bylo napsáno mnoho, musel jsem skloubit Máchův pobyt a dění okolo Vikárky s vlastním objektem vinárny. Doplnit fakty, aby čtenáře zaujala,“ vysvětluje Oldřich Doskočil.

Co se autorovi nejvíc povedlo

Knížka pojednává mimo jiné o rekonstrukci Vikárky v letech 1995 až 1997. O tom, co zde bylo nalezeno, o znovuotevření Máchovy světničky.

„Právě informace ze současnosti jsou tím, co se myslím nejvíce povedlo. Díky nim se stane v budoucnu pramenem pro badatele,“ míní historik. „Pro napsání takové knihy se musíte nejméně deset let zabývat městem Litoměřice a porozumět souvislostem,“ dodává.

Dodejme, že dalšími svazky ve „vinárenské“ edici budou Ludvík Kundera: Litoměřice a Já a kniha rozhovorů Jiřího Kupky s hudebníky.